عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

waheed
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۸

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده به:        مدیر حقوق ولسوالی سروبی

گزارش گیر از:     ندارد

تاریخ نشر اعلان:  9/7/1399

تاریخ ختم اعلان:  21/7/1399

هدف وظیفه: بررسی شکایات حقوقی بخش های دیون تجارتی,فامیلی و املاکی و ارایه مشوره های حقوقی در سطح ولسوالی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت حقوق بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

2- ثبت عرایض وارده درکتاب مربوط وارایه رسیدبه عارض, جهت اطمینان عارض؛

3- جلب معروض علیه به اساس مطالبه عارض از طریق اداره پولیس جهت احضار معروض علیه؛

4- اخذ ضمانت از معروض علیه جهت جلوگیری از فرار معروض علیه از دعوی حقوقی؛

5- ارایه آگاهی های ضروری و مشوره های حقوقی برای طرفین دعوی جهت آگاهی بیشتر آنها؛

6- اصلاح میان طرفین دعویدر صورت عدم قناعت ارجاع آن به محاکم ذیصلاح. مواد قانون؛

7- ارائه گزارش ماهوار، ربعوارو سالانه به مدیریت حقوق ، بمنظور مطلع ساختن مدیریت از کارکرد های بخش مربوطه؛

8- اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون)و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2- تجربه کاری برای احراز این بست(ضرورت نیست)؛

3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com، ارسال نمایند.

به دلیل تکمیل شدن ظرفیت ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com، سر از تاریخ 16 میزان سال 1399، درخواستی‌های تان برای بست‌های وزارت عدلیه را به ایمیل آدرس hr.recruitment@moj.gov.af ارسال کنید.

 

نوت: درج ایمیل آدرس در فورم درخواستی الزامی می باشد.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies