همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۸
Background image

نلدوان

عنوان وظیفه:        نلدوان

بست:      7

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مالی و اداری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر مربوطه

گز . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۶
Background image

مبصره (صرف طبقه اناث)

عنوان وظیفه:        مبصره

بست:      7

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           (     )

گزارشده . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۴
Background image

دریور

عنوان وظیفه:        دریور

بست:      (۷)

وزارت یا اداره:       عدلیه

موقعیت پست:

بخش مربوط:          مرکز/ ولایت (                               )

ریاست:  (                         . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۲۱
Background image

خانه سامان

عنوان وظیفه:    خانه سامان

بست:   (۷)

وزارت یا اداره:   عدلیه

موقعیت پست:

بخش مربوط:    مرکز/ولایات (                               )

ریاست : (                          )

تعداد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۲:۰
Background image

اعضای مسلکی کمیته تجارتی  

عنوان وظیفه:  اعضای مسلکی کمتیه تجارتی  

بست: ۳

وزارت یا اداره:  عدلیه

بخش مربوطه: ریاست قضایای مالی اداری و تجارتی  

موقعیت پست:  کابل       

تعداد پست:  4

گزارشده به:  رییس . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۱:۵۵
Background image

آمر کمیته املاکی

عنوان وظیفه:  آمر کمیته املاکی        

بست: ۳

وزارت یا اداره:  عدلیه

بخش مربوطه: ریاست املاکی قضایای دولت 

موقعیت پست: کابل            

تعداد پست:  ۱

گزارشده به:  رییس  املاکی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۱:۳۷
Background image

 اعضای کمیته مالی اداری

عنوان وظیفه:   اعضای کمیته مالی اداری

بست:  ۳

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه:   ریاست قضایای مالی اداری و تجارتی

موقعیت پست:   کابل

تعداد پست: 2

گزارشده به: رئیس قضایای مالی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۱:۳۴
Background image

عضو مسلکی کمیته املاکی

عنوان وظیفه:        عضو مسلکی کمیته املاکی        

بست:      ۳

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی قضایای دولت 

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست: ۸

. . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۱:۳۳
Background image

آمر کمیته  قضایای تجارتی

عنوان وظیفه: آمر کمیته  قضایای تجارتی       

بست:  ۳

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه:   ریاست  قضایای  مالی اداری و تجارتی قضایای دولت 

موقعیت پست:  کابل       

تعداد پست:  . . .

Pagination