همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۵
Background image

مساعدین حقوقی

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی

بست:                     4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گ . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
Background image

مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

عنوان وظیفه:        مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

بست:                     4

وزارت یا اداره:       وزارت عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر

موقعیت پست:      کابل مرکز

تع . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۱۷
Background image

مدیر عمومی زون

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی زون

بست:                      ۴

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست  اموررهنمائی معاملات و عریضه نویسان

موقعیت پست:      کابل

تعداد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۱۵
Background image

مدیر عمومی حاضری

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی حاضری

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گزا . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۱۳
Background image

مدیر عمومی آگاهی های عامه حقوقی ولایت کابل

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی آگاهی های عامه حقوقی ولایت کابل

بست:                      (4)

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی  مساعدت های حقوقی

موقعیت پست: . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۵۳
Background image

کارشناس قضایای دولت

عنوان وظیفه:        کارشناس قضایای دولت

بست:                      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       قضایای دولت ولایت کابل

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:   . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۳۵
Background image

عکاس و فلم ‌بردار

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گز . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۲۳
Background image

بورد نظارتی جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

عنوان وظیفه:        بورد نظارتی جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

موقعیت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۱۹
Background image

بورد نظارتی احزاب  سیاسی

عنوان وظیفه:        بورد نظارتی احزاب  سیاسی

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی انسجام

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           . . .

Pagination