همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۳:۵۸
Background image

کارآموز اناث در ریاست عمومی فرجامی و تجدید نظر (ریاست مساعدت ها) با حمایت از موسسه عدالت افغانستان (AJO)

لایحه وظایف کارآموز در ریاست عمومی فرجامی و تجدید نظر (ریاست مساعدت ها )

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  ۴  اسد ۱۴۰۰ برابر به  ۲۶  جولای ۲۰۲۱

تاریخ ختم اعلان: ۱۵  اسد ۱۴۰ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۳:۴۸
Background image

کارآموز اناث در ریاست عمومی فرجامی و تجدید نظر (ریاست قضایای شهری کابل و ولایات)با حمایت از موسسه عدالت افغانستان (AJO)

لایحه وظایف کارآموز در ریاست عمومی فرجامی و تجدید نظر (ریاست قضایای شهری کابل و ولایات)

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  ۴  اسد ۱۴۰۰ برابر به  ۲۶  جولای ۲۰۲۱

تاریخ ختم . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۵۶
Background image

کارشناس قضایا

عنوان وظیفه:        کارشناس قضایا

بست:                      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       وزارت عدلیه/ معینیت مسلکی/ریاست قضایای دولت ولایت کابل

موقعیت پست:      . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۵۳
Background image

عضو حقوق و  نظارت از تطبیق،تنفیذ فیصله های محاکم در امور مدنی

عنوان وظیفه:        عضو حقوق و  نظارت از تطبیق،تنفیذ فیصله های محاکم در امور مدنی

بست:                   3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       وازرت عدلیه/معینیت مسلکی/ . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۵۰
Background image

مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

عنوان وظیفه:        مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

بست:                     4

وزارت یا اداره:       وزارت عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر

موقعیت پست:      کابل مرکز

تع . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۴۷
Background image

اعضای مسلکی بورد بررسی از اسناد احزاب سیاسی

عنوان وظیفه:    اعضای مسلکی بورد بررسی از اسناد احزاب سیاسی

بست:                4

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه: وزات رعدلیه/ معینیت امور اجتماعی/ ریاست عمومی انسجام/ ریاست . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۴۲
Background image

مبلغ آگاهی عامه حقوقی

عنوان وظیفه:   مبلغ آگاهی عامه حقوقی

بست:                5

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه:   عمومی مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:   کابل                                            . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ - ۱۱:۱۴
Background image

شب باش

عنوان وظیفه:        شب باش

بست:                     7

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       وزارت عدلیه/معینیت مالی و اداری/ ریاست مالی و اداری/ آمریت خدمات/مدیریت حفظ و . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۲:۳۶
Background image

مدیر تسهیل قرار داد ها

عنوان وظیفه:     مدیر تسهیل قرار داد ها

بست:                 5

وزارت یا اداره:    عدلیه

بخش مربوطه:    آمریت تدارکات

موقعیت پست:   کابل

تعداد پست:       1

گزارشده به:      مدیریت . . .

Pagination