همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۸:۱۱
Background image

آموزگار تقنینی (اعلان مجدد) 

عنوان وظیفه:        آموزگار تقنینی (اعلان مجدد) 

بست:                    3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۴:۵۰
Background image

مدیر عمومی هماهنگی با مؤسسات

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی هماهنگی با مؤسسات

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:     . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۲:۱۰
Background image

سکرتر اجرائیوی  معین امور اجتماعی (اعلان مجدد) 

عنوان وظیفه:        سکرتر اجرائیوی  معین امور اجتماعی (اعلان مجدد)       

بست:                     3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر مقام وزارت    

موقعیت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۰ - ۱۴:۵۸
Background image

مدیرعمومی حقوق ناحیه ششم

عنوان وظیفه:        مدیرعمومی حقوق ناحیه ششم

بست:                   (4)

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:      . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۰ - ۱۲:۱۲
Background image

آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری (اعلان مجدد) 

عنوان وظیفه:        آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری (اعلان مجدد) 

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست ارتباط خارجه

موقعیت پست:      . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۱۱:۲۲
Background image

مسئول مالی و تدارکاتی دارالانشای کمیسیون عالی مساعدت های حقوقی

 کمیسیون عالی مساعدت های حقوقی:

كميسيون عالي مساعدت هاي حقوقي در سال 1398 هجري شمسي به اساس حکم مادۀ 12 مقررۀ تنظيم مساعدت حقوقي، به منظور رهبري، هماهنگي و نظارت از مراجع ارائه کننده . . .

شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۱ - ۱۷:۴۷
Background image

مدیر عمومی دیتابس سوانح مرکزی وولایتی (HRMIS) (اعلان مجدد) 

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی دیتابس سوانح مرکزی وولایتی (HRMIS(اعلان مجدد) 

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:     . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۴:۱۶
Background image

معتمد نقدی

عنوان وظیفه:         معتمد نقدی

بست:                       (۷)

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:        مالی واداری

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             

گزارشده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰
Background image

مستخدم

عنوان وظیفه:        مستخدم

بست:                      8

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل(مرکز)

تعداد پست:           3

گزارشدهی به:       رئیس / . . .

Pagination