همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۷
Background image

مساعدین حقوقی (کابل "3"بست پروان، پنجشیر، هرات، ننگرهار، کندهار، بدخشان و تخار یک یک بست)

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی (کابل (3)بست پروان، پنجشیر، هرات، ننگرهار، کندهار، بدخشان و تخار یک یک بست)

بست:                    قراردادی

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه: . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۳
Background image

مشاور مرور اسناد تقنینی حمایت از  حقوق زنان 

عنوان وظیفه:        مشاور مرور اسناد تقنینی حمایت از  حقوق زنان 

بست:                     قرار دادی

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست حمایت حقوق بشر

موقعیت پست: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۳:۰
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۸
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۶
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی چهار آسیاب

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی چهار آسیاب

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گز . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۲۳
Background image

عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی

عنوان وظیفه :      عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی

بست :                5 

ریاست:               عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی

وزارت و یا اداره: عدلیه

موق . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۱۵
Background image

متخصص ماشین آلات اداری و تکنالوژی معلوماتی

عنوان وظیفه:            متخصص ماشین آلات اداری و تکنالوژی معلوماتی    

بست:                        4

وزارت یا اداره:          عدلیه

بخش مربوطه:            مالی و اداری

موقعیت پست: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۹
Background image

عضو بورد مفتشین 

عنوان وظیفه:   عضو بورد مفتشین

بست:             4

وزارت/ اداره:    عدلیه

بخش مربوط:    ریاست تفتیش داخلی

موقعیت پست:  کابل

تعداد بست:        1              

گزارشده به:     آمر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۳
Background image

مدیر عمومی استخدام ولایتی

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی استخدام ولایتی

بست:                (4)

وزارت یا اداره:  عدلیه

بخش مربوطه:    منابع بشری

موقعیت پست:  کابل          

تعداد پست:      1

گزارشده به:     . . .

Pagination