همه بست های خالی

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۱۵
Background image

آمر مالی و حسابی  

عنوان وظیفه: آمر مالی و حسابی  

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست اداری ومالی 

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس اداری ومالی

گزارش گیر از: کارکنان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۷
Background image

آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه: آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:  3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه:  حمایت حقوق بشر

موقعیت پست:  کابل

تعداد پست:  1

گزارشده به: رئیس حمایت حقوق بشر

گزارش . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۳:۵۴
Background image

آمرآموزش وارتقای ظرفیت

عنوان وظیفه: آمرآموزش وارتقای ظرفیت 

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: منابع بشری

موقعیت پست: کابل   

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس منابع بشری 

گزارش گیر از: کارکنان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱
Background image

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .