همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۱:۵۵
Background image

دریور

عنوان وظیفه:       دریور  

بست:                7

وزارت یا اداره:    عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل (مرکز)

تعداد پست:         2

گزارشدهی به:     رئیس /آمر مربوطه

گز . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۱:۴۹
Background image

کارکن خدماتی

عنوان وظیفه:       کارکن خدماتی  

بست:                 8

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:       کابل(مرکز)

تعداد پست:           1

گزارشدهی به:       رئیس . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۴:۵۴
Background image

داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

بست:                    4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارش . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۱:۵۸
Background image

مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)  

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:      کابل

تعد . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۱:۵۲
Background image

عکاس و فلم ‌بردار(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار(اعلان مجدد)

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:     . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۵۵
Background image

عضو بورد نظارتی احزاب  سیاسی (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        عضو بورد نظارتی احزاب  سیاسی

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی انسجام

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:       . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۵۰
Background image

بورد نظارتی جمعیت ها و نهاد های اجتماعی (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        بورد نظارتی جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

موقعیت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۴۸
Background image

داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

هدف . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۴۱
Background image

عضو بورد ترجمه اسناد رسمی (لسان انگلیسی) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        عضو بورد ترجمه اسناد رسمی (لسان انگلیسی)

بست:                     3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات . . .

Pagination