منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۴:۵۴
Background image

داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

بست:                    4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر ارتباط مامورین حل اختلافات و رسیدگی به شکایات

گزارش گیر از:       ندارد

هدف وظیفه:  ارایه خدمات صحی به کارکنان وزارت عدلیه بمنظور حوصل اطمینان از صحت فزیکی و روانی کارمندان وزارت.

صلاحیت و . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۱:۵۸
Background image

مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)  

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:      کابل

تعد . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۴:۵۴
Background image

داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

بست:                    4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارش . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۱:۵۸
Background image

مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        مدیرعمومی حقوق ولسوالی کلکان (اعلان مجدد)  

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:      کابل

تعد . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۱:۵۲
Background image

عکاس و فلم ‌بردار(اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار(اعلان مجدد)

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:     . . .