فهرست عریضه نویسان و جایدادهای تحت تضمین

جدول شهرت عریضه نویسان سال ۱۴۰۲هـ .ش در سطح ولایت کابل برای مشاهده لست اینجا را کلیک کنید.

فهرست جایدادهای تحت تضمین و دارای سند عرفی برای مشاهده لست اینجا را کلیک کنید.