تقاضای اطلاعات

متقاضیان اطلاعات پس از این از سیستم آنلاین  دسترسی به اطلاعات استفاده نمایند.

سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات درتاریخ 22 سرطان 1399 در مرکز رسانه های حکومت افتتاح شد.

دراین سیستم پروسه کاغذی دسترسی به اطلاعات به پروسه الکترونیکی تبدیل شده، هزینه‌های آن کاهش یافته، روند دسترسی به اطلاعات سریع وآسان شده و محدودیت های زمانی ومکانی این روند کاهش یافته‌است. همچنین این سیستم سبب گسترش دسترسی به اطلاعات در تمام نقاط افغانستان و مصونیت و مدیریت اطلاعات می‌شود.

سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات میزان پاسخگویی وحساب‌دهی ادارات دولتی درارایه اطلاعات را نیز افزایش می‌دهد.

وزارت عدلیه نیزشامل این سیستم گردیده ومتقاضیان اطلاعات می‌توانند از لینک زیر تقاضای اطلاعات نمایند:

www.askforinfo.af

فورم شکایات

 

 

صلاح الدین پوپل مسئول اطلاع رسانی

شماره تماس: 0729673538

ایمیل آدرس:  access.to.info@moj.gov.af

آدرس: منزل اول تعمیر مرکزی وزارت عدلیه