د عریضه لیکونکو او د تضمین شویو ملکیتونو لړلیک

د کابل ولایت په کچه د ۱۴۰۲هـ . ل کال د عریضه لیکونکو د شهرت جدول دلته لیدلای شئ.  

د دودیز سند سره د تضمین شویو ملکیتونو لړلیک دلته لیدلای شئ.