اعلان کاریابی

hakeem_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ - ۱۱:۲۰
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه هفتم) جنراتور کار خویش را به مدت (۲۲) روز از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ الی ۱۴۰۲/۲/۱۰هـ . ش مطابق ۱۴۴۴/۹/۱۸الی۱۴۴۴/۱۰/۹هـ . ق  به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: جنراتور کار

بست: (۷)

وزارت یا اداره: عدلیه

هدف وظیفه: پیشبرد امور مربوط به جنراتور غرض تأمین برق مورد ضرورت تعمیر وزارت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. حصول اطمینان از مبلایل، تیل، آب و بطری در هرصبح اول وقت قبل از فعال نمودن جنراتور و استفاده معقول از آن؛
 2. حفظ، نگهداری و بکارگیری سالم جنراتور غرض عرضه خدمات بهتر در جریان توزیع برق به ادارات مربوط؛
 3. روشن نمودن جنراتور طبق ضرورت و هدایت مقامات و خاموش نمودن به موقع آن؛
 4. حضور فعال در محل و  جریان کار؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوطه؛
 2. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمرین مربوطه؛
 3. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.
 • وظایف هماهنگی:
 1. هماهنگی با مدیر یا آمر مربوطه جهت اجرای بهتر امور؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۸ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

9. رشته تحصیلی: داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه؛

 1. داشتن توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و  پشتو).

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی ولایحه وظایف بست اعلان شده از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies