اعلان کاریابی

barekzai_admin
شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۹ - ۱۳:۴۱
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه پنجم ) مدیر توزیع سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۷ الی ۱۴۰۳/۴/۳هـ . ش مطابق به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: مدیر توزیع سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات

بست: (۵)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست امور رهنمای معاملات و عریضه نویسان

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: (۱)

گزارشده به: مدیر عمومی توزیع اسناد بهادار رهنمای معاملات و عریضه نویسان

هدف وظیفه: ثبت و توزیع سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات برای دارندگان جواز نامه فعالیت رهنمای معاملات در مطابقت با اصول، اهداف، پالیسی، لوایح، طرزالعمل ها و اسناد تقنینی نافذه مرتبط.

وظایف و مسئولیت ها:.

 1.  وظایف  اساسی:
 1. طی مراحل و تعقیب طبع سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات؛
 2. انتقال و جابجائی سته ها و کتاب های ثبت رهنمای معاملات در جاهای مناسب غرض نگهداری بهتر و جلوگیری از اتلاف آنها؛
 3. مهر و نشانی شد سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات؛
 4. ثبت سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات به دیتابیس مربوطه؛
 5. توزیع سته ها و کتاب ثبت معاملات به دارندگان جواز فعالیت رهنمای معاملات به رویت آویز تحویلی؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه،به منظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تأمین ارتباط با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله؛

شرایط استخدام:

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 2. سن وی از (18) سال کمتر او از (64) سال بیشتر نباشد.

سویه و رشته تحصیلی:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا و یا معادل آن از مدرسه های دینی داخل یا خارج کشور که به تائید وزارت معارف رسیده باشد، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

 • نیاز ندارد.

مهارت های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری) و مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies