اعلان کاریابی

hakeem_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۶ - ۱۲:۱
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه چهارم) عضو بورد نظارت از فعالیت جمعیت ها و نهادهای اجتماعی خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ الی ۱۴۰۲/۵/۲۶هـ . ش به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: عضو بورد نظارت از فعالیت جمعیت ها و نهادهای اجتماعی

بست: (۴)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست امور جمعیت ها و نهادهای اجتماعی

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: (۱)

گزارشده به: آمر نظارت از فعالیت جمعیت ها و نهادهای اجتماعی

هدف وظیفه: نظارت و بررسی از چگونگی فعالیت های جمعیت ها و نهاد اجتماعی در مطابقت با اصول، اهداف، پالیسی، لوایح، طرزالعمل ها و اسناد تقنینی نافذه مرتبط.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. تشخیص تعداد و تثبیت موقعیت جمعیت ها و نهادهای اجتماعی ثبت شده در وزارت عدلیه به رویت دیتابیس و کتاب ثبت مربوطه؛
  2.  کنترول، بررسی و بازدید از  دفاتر، ثبت فعالیت ها و دارائی های منقول و غیر منقول جمعیت ها و نهاد های اجتماعی به منظور  آگاهی ازچگونگی فعالیت آن ها در مطابقت به احکام اسناد تقنینی نافذه؛
  3. نظارت وبررسی از چگونگی فعالیت های جمعیت ها ونهاد های اجتماعی به منظور جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی در مطابقت با قانون جمعیت ها ، مقرره واساسنامه؛
  4. مدیریت و نظارت از ثبت شهرت وتمامی اسناد سوابق مربوط به جمعیت ها ونهادهای اجتماعی درمطابقت به اساسنامه ومرام نامه ها؛

وظایف مدیریتی:

  1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
  2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن ریاست مربوطه؛
  3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

  1.  هماهنگی و تأمین ارتباط با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: اسلامیات، شرعیات، حقوق، اداره و پالیسی عامه، علوم اجتماعی، مدیریت دولتی، ارتباطات، اداره تجارت،  مدیریت عمومی، ادبیات و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم:

  • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  • آشنایی با مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies