آموزگار تقنینی (اعلان مجدد) 

waheed
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۸:۱۱

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        آموزگار تقنینی (اعلان مجدد) 

بست:                    3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر آموزش و ارتقاء ظرفیت

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان: 11/6/1399

تاریخ ختم اعلان: 18/6/1399

هدف وظیفه: تدوین و ارایه برنامه‌های آموزشی علمی و تقنینی جهت بلند بردن مهارت های کاری کارمندان؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تدوین وارایه برنامه های آموزشی علمی وتقنینی جهت بلند بردن سطح اگاهی ومهارت های کاری کارمندان؛
 2.  برگزار نمودن برنامه‌های آموزشی در مرکز و ولایات و تامین ارتباطات با مسولین آموزشی  مربوطه غرض هماهنگی و همکاری در تدویر برنامه‌های آموزشی؛
 3. تشریک و سهم گیری در تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام‌های آموزشی قرار داده شوند در همکاری با مراجع مربوطه؛
 4. ترتیب و تدوین مواد آموزشی تقنینی  و انکشاف مواد آموزشی. در هماهنگی با آمریت آموزش؛
 5. تدویر و پیشبرد برنامه‌های آموزشی تقنینی در مرکز و ولایات؛
 6. انجام فعالیت های آموزشی در هماهنگی و مشوره با اعضای آمریت آموزش  و ارتقای ظرفیت مشوره نمودن در زمینه پیشبرد فعالیت‌ها با اعضای بخش مربوطه؛
 7. تهیه مواد آموزشی لازم برای اجرای بهتر آموزش در هماهنگی با مراجع مربوطه؛

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. اشتراک در جلسات کاری بخش مربوطه حسب هدایت مقام وزارت؛
 3. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی بست:

 1. تامین هماهنگی با دونر ها وموسسات همکار جهت تمویل وانکشاف برنامه های وپروگرام های علمی وتقنینی؛

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری)

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1:رشته تحصیلی : حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های حقوق و علوم سیاسی،شرعیات(فقه و قانون) و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و سایر رشته مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا از خارج  کشور ارجحیت داده میشود

2:تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل دوسال برای دارنده سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا از خارج کشور

3: مهارت های لازم

- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احزار این بست درخواست نمایند.

موارد تشویقی:

1: 5 نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و سه نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول

2: 5 نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرازالعمل استخدام

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل ادرس hr.recruitment.moj@gmail.com,   ارسال نماید.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies