اطلاعیه ارزیابی دوره (۴۳) چهل وسوم وکلای مدافع!

hakeem_admin
.

طبق اطلاعیه قبلی ریاست وکلای مدافع روند ارزیابی وکلای مدافع با ختم ماه عقرب سال جاری به پایان می‌رسید؛ اما حسب تقاضای وکلای مدافع این روند برای چهار دور دیگرتمدید گردیده است که الی ماه حوت سال جاری ادامه خواهد داشت.

دو دوره ارزیابی مذکور به تاریخ های ۲۲ قوس و۲۰ جدی سپری شده و دوره بعدی آن در ماه دلو برگزار می‌گردد.

بناءً به اطلاع آن عده وکلای مدافع که الی اکنون از این روند باز مانده اند رسانیده می‌شود تا جهت ثبت نام به دوره (۴۳) چهل سوم که قرار است به تاریخ ۲۵ دلو برگزار گردد به مدیریت اداری ریاست وکلای مدافع وزارت عدلیه مراجعه نموده  وثبت نام نمایند.

 قابل ذکر است که آخرین مهلت ثبت نام این دوره تاریخ ۲۴ دلو تعیین شده است.

آخرین اطلاعیه ها

Mon, Jan 16 2023 11:14 AM
Background image

اطلاعیه ارزیابی دوره (۴۳) چهل وسوم وکلای مدافع!

طبق اطلاعیه قبلی ریاست وکلای مدافع روند ارزیابی وکلای مدافع با ختم ماه عقرب سال جاری به پایان می‌رسید؛ اما حسب تقاضای وکلای مدافع این روند برای چهار دور دیگرتمدید گردیده است که الی ماه . . .

Sun, Jan 15 2023 3:07 PM
Background image

اطلاعیه وزارت عدلیه درباره تمدید روند ثبت نام وکلای مدافع برای امتحان ورودی

به تعقیب اطلاع قبلی ریاست وکلای مدافع، به اطلاع عمومی متقاضیان جوازنامه وکالت دفاع رسانیده می‌شود که با درک مشکلات متقاضیان که از نقاط دوردست کشور غرض ثبت نام و طی مراحل درخواست مراجعه . . .

Wed, Jan 11 2023 2:02 PM
Background image

اعلام نتایج دور ۴۲ ارزیابی وکلای مدافع

وزارت عدلیه دور۴۲ روند ارزیابی وکلای مدافع را روز سه شنبه، ۲۰  جدی با حضور اشتراک کننده‌های این دور برگزار کرد.

در این دور ارزیابی ۲۲ تن از وکلای مدافع شامل شده بودند که در روز ارزیابی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها