معتمد نقدی

waheed
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۴:۱۶

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:         معتمد نقدی

بست:                       (۷)

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:        مالی واداری

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             

گزارشده به:             مطابق ساتخار تشکیلاتی

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان : 25/4/1399

تاریخ ختم اعلان: 8/5/1399

هدف وظیفه: پیشبرد, تعقیب وطی مراحل اسناد نقدی شعبات ذیربط, گرفتن وجوه مالی نقدی وجمع وقید آن جهت رسیدن به اهداف تعین شده.

وظایف تخصصی:

1- تعقیب وطی مراحل حواله جات نقدی در وزارت مالیه.

2- اخذ چک از وزارت مالیه جهت انتقال پول به حسابات وزارت از طریق د افغانستان بانک.

3- توزیع پول نقد برویت اسناد اصولی وثبت اسناد پول تادیه شده در کتاب نقدی.

4- مراقبت و موجودی دارایی های نقدی (پول نقد) داخل سیف.

5- حصول اطمینان از مهر ولاک سیف توسط هئیت موظب در هنگام تعطیلی.

6- حفظ و نگهداری سالم و مصئون حساب نقدی که مسولیت آنرا به دوش دارند, جهت رفع مسولیت های بعدی.

7- طی مراحل اسناد مالی مربوطه وارایه آن بعد از کنترول به وزارت مالیه حین انجام مصرب و توزیع دوباره آن به شعبات حسابی غرض مجرایی.

8- حصول اطمینان از محسوبی های سالانه و جمع دهی مربوط.

وظایف مدیرتی:

9- ارائه گزارش ماهوار, ربع وار و سالانه عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

10- اجرای سایر وظایف بر حسب آمرین  ذیصلاح مطابق با قوانین، مقررات و اهداف وزارت .

وظایف هماهنکی:

11- تامین ارتباط با آمریت های اداره مربوطه جهت اجرای بهتر امور محوله.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

- رشته تحصیلی: داشتن حد اقل سند تحصیلی بکلوریا از موسسات داخلی ویا خارجی وبه درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

- تجربه کاری: به تجربه کاری مرتبط ارجحیت داده میشود.

- مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) وتوانایی انجام وظایف محوله مطابق فن و حرفه.

 علاقه مندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ 25/4/1399 الی 8/5/1399 از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies