مشاور مرور اسناد تقنینی حمایت از  حقوق زنان 

waheed
یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مشاور مرور اسناد تقنینی حمایت از  حقوق زنان 

بست:                     قرار دادی

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست حمایت حقوق بشر

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           ۲

گزارشده به:           ریاست حمایت حقوق بشر

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان :  11/8/1399

تاریخ ختم اعلان: 18/8/1399

هدف وظیفه:  بررسی ورعایت مفاد کنوانسیون های حقوق بشری، قعطنامه  (1325) شواری امنیت سازمان ملل متحد در اسناد تقنینی جهت افزیش حضور زنان در ادارات خدمات ملکی؛  

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1- تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛

2- مرور اسناد تقنینی مرتبط به کارکنان خدمات ملکی جهت افزایش حضور زنان در خدمات ملکیِ

3- مرور و تدوین اسناد تقنینی به منظور حمایت ویژه از حقوق زنان در ادارات خدمات ملکی؛

4- ارائه مشوره  در پروسه طرح و تسوید قوانین، مقررات، پالیسی ها واستراتیژی ها به منظور رعایت موازین حقوق بشری آنها؛

5- مطالعه اسناد  تقنینی نافذه ارائه  مشوره در طرح مسوده ؛ تعدیل، ایزاد اسناد تقنینی در صورت ضرورت به منظور حمایت از حقوق زنان؛

6- شناسائی اسناد تقنینی که در خصوص حمایت از زنان تصویب شده است؛

7- تامین ارتباط کاری، هماهنگی  و ارایه مشوره با مسولین بخش مربوط جهت  طرح وتدوین اسناد های تقنینی، استراتیژی، پالیسیها؛

8- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن ریاست حمایت حقوق بشر؛

9- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری): شخص قراردادی:

رشته های تحصیلی:    حداقل درجه لیسانس در یکی از رشته های: حقوق ، شرعیات و یا سایر  رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:   مرتبط در یکی از بخش های (طرح ، تدوین، تسوید قوانین) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسوولیت های وظیفوی این بست از موسسات ملی و بین المللی از داخل و خارج از کشور.

 

۱- متقاضیان واجد شرایط میتواند فورم درخواستی را از وبسایت وزارت عدلیه و یا ریاست منابع بشری و در ولایات از ریاست عدلیه ولایات مربوطه از آمریت مساعدتهای حقوقی فورم درخواستی را بدست بیاورند.

۲- اسناد تحصیلی خویش را همرا با  اسناد تجربه کاری ضمیمه  فورم کرده در مرکز به ریاست منابع بشری کمیته امتحانات و در صورت دسترسی به انترنت به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نماید وهمچنان متقاضیان واجد شرایط  در ولایات مربوطه ذکر شده  میتواند کاپی اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را ضمیمه درخواستی(فورم) خویش نموده به ریاست عدلیه ولایت مربوطه به آمریت مساعدتهای حقوقی تسلیم نمائید .

 

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies