مستخدم

waheed
چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مستخدم

بست:                      8

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل(مرکز)

تعداد پست:           3

گزارشدهی به:       رئیس / آمر مربوطه

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان: 1399/4/11

تاریخ ختم اعلان: 1399/4/22

هدف وظیفه: انجام امور پاکی و صفائی دفاتر مربوطه و انتقال اسناد و مکاتیب در داخل اداره مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. انجام امور پاکی و صفایی شعبات، دفاتر و لوازم دفتر از قبیل میز، چوکی، مبل و فرنیچر غرض ایجاد محیط کاری پاک و سالم به کارمندان اداره مربوطه.
 2. اجرای اوامر مسئول و کارکنان دفاتر مربوط به منظور انتقال مکاتیب رسمی به شعبات و مراجع ذیربط.
 3. همکاری در مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات اداری دفاتر مربوطه.
 4. جلوگیری از بی نظمی و عبور و مرور اشخاص غیر مسول به دفاتر.
 5. اجرای کارهای متفرقه که از طرف آمر و مامورین بخش مربوطه که در بعضی اوقات هدایت داده میشود.
 6. پذیرایی از مهمانان و تهیه و تنظیم چای به مهمانان ریاست مربوطه و شعبات مربوطه.
 7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. د اشتن درجه تحصیلی (سواد ابتدایی).
 2. داشتن تجربه کاری برای احراز این بست ضرور نیست.
 3. داشتن توانایی فزیکی به منظور اجرای امور محوله.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)

علاقه مندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ 11/4/1399 الی 22/4/1399 از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies