عکاس و فلم ‌بردار(اعلان مجدد)

waheed
شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۱:۵۲

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار(اعلان مجدد)

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر ارتباط عامه

گزارش گیر از:       ندارد

هدف وظیفه: انجام امور اجرائیه در قسمت عکاسی و فلمبرداری از مجالس و نشست‌ های وزیر و معینان و همچنان تهیه گزارش تصویری از ملاقات و فعالیت‌ های مقامات بلند رتبۀ وزارت عدلیه؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1- عکاسی ازورکشاپ‌ها، سیمنارها وسایررویدادهادر بخش‌های مختلف وزارت عدلیه؛

2- تهیه عکس برای مجله عدالت، آگاهی‌های حقوقی و وبسایت وزارت عدلیه؛

3- ثبت عکسها در «CD»ها و حفظ ونگهداشت آن؛

4- فلمبرداری ازملاقات‌ها، کنفرانس‌ها وعقد قراردادها باکشورهای مساعدت کننده؛

5- فلمبرداری ازرویدادهای عمده در بخش‌های مختلف وزارت عدلیه؛

 وظایف مدیریتی:

1- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2-آماده ساختن آرشیف فلم‌های ویدیویی به منظورگزارش‌دهی وازبین بردن سوی تفاهمات درنشر بعضی فلم‌ها ازسوی رسانه‌ها عندالضرورت؛

3- تنظیم لیست کست ‌هادرکمپیوتر به منظورگزارش دهی وضرورت عاجل یا گاهاً؛

4- تهیه عکس‌هاوکلیپ‌ های موردنیازرسانه ‌ها وارسال آن به مراجع مربوط؛

وظایف هماهنگی:

1- راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛

2- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمریت مربوطه؛

3- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

         شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1- داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

2- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

3- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies