دریور

waheed
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۱:۵۵

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:       دریور  

بست:                7

وزارت یا اداره:    عدلیه

بخش مربوطه:    ریاست دفتر مقام / ریاست ارتباط خارجه   

موقعیت پست:      کابل (مرکز)

تعداد پست:         2

گزارشدهی به:     رئیس /آمر مربوطه

گزارش گیر از:    ندارد

کد:         

تاریخ نشر اعلان:   27/2/1400

تاریخ ختم اعلان:   6/03/1400

هدف وظیفه: پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت درچوکات قانون ومقررات.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1.  حفظ ومراقبت واسطه نقلیه مربوطه طبق رهنمود اداره.
 2. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان راننده گی واستفاده واسطه به منظور جلوگیری از حوادث.
 3. وارسی از عوارض تخنیکی واسطه نقلیه مربوطه وارایه گزارش آز آن به رئیس یا آمر مربوطه ومدیرتخنیک وفعال ساختن مجدد آن غرض اجرای وظایف.
 4. اخذ روغنیات مورد ضرورت به رویت حواله رسمی وارایه سند مصرف آن به مدیر روغنیات .
 5. چک نمودن وسایط نقلیه از لحاظ ضرورت مندی تبدیلی سایر روغنیات ودرخواست مطالبه آن از مرجع مربوطه.
 6. پاک نمودن وسایط مربوطه از طرف شب و ایام تعطیل در محل معین داخل اداره
 7. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لایسنس وکتابچه گردش در هنگام ایفای وظیفه .
 8. راپور دادن از اجرای وظایف وفعال بودن واسطه مربوطه
 9. تأمین نظافت کامل واسطه به منظور رعایت حفظ الصحه.
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار،سالانه وعندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آوردهای مربوط
 11. اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حداقل درجه  تحصیل: داشتن سند لایسنس دریوری مطابق کتگوری عراده جات که جوازنامه برای آن اعتبار دارد وتوانایی ابتدایی در نوشتن وخواندن.
 2. تجربه کاری برای احراز این بست(  داشتن تجربه کافی در دریوری)؛
 3.  داشتن توانائی فزیکی به منظور اجرای امور محوله .
 4. تسلط به یکی از زبان  رسمی کشور(دری و پشتو)

علاقه مندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ  27/2/1400 الی 6/03/1400 برای (10) روز کاری از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies