داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

waheed
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۴:۵۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

بست:                    4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر ارتباط مامورین حل اختلافات و رسیدگی به شکایات

گزارش گیر از:       ندارد

هدف وظیفه:  ارایه خدمات صحی به کارکنان وزارت عدلیه بمنظور حوصل اطمینان از صحت فزیکی و روانی کارمندان وزارت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1 -ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده ارداه.

2 - معاینه.تشخیص و تداوی مریظان اناثیه از تمام ریاست های وزارت جهت حفظ سلامتی فزیکی و روانی آنان

3 - ارایه مشوره ها و توصیه های طبی لازم برای مریضان بمنظور حمایه روانی آنان

4 -  ارجاع کارکنان دارای امراض شدید به مراکز صحی و داکتران متخصص خارج از وزارت در صورت لزوم(بمنظور ارایه خدمات شفاخانه یی)

5- رهنمای و تفهیم طرق استعمال ادویه که توسط داکتران خارج از وزارت توصیه گردیده باشد جهت اطمینان از طبیق درست و موثر ادویه؛

6 - اجرای کمک های اولیه طبی جهت رسیدگی عاجل به صحت آنان؛

7- ارایه تعلیمات صحی برای کارکنان وزارت جهت ارتقاع اگاهی صحی؛

8- ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه ؛

9-  ارایه گزارش ماهوار ربعوار سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستوارت های آمریت مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

10- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: طب معالجوی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
  2. تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل دو سال؛
  3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies