اعلان کاریابی

barekzai_admin
شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۹ - ۱۲:۲۲
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه چهارم ) مدیر عمومی توزیع اسناد بهادار رهنمای معاملات و عریضه نویسان خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۷ الی ۱۴۰۳/۴/۳هـ . ش مطابق به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: مدیر عمومی توزیع اسناد بهادار رهنمای معاملات و عریضه نویسان     

بست: (۴)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست عمومی انسجام.

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: (۱)

گزارشده به: رئیس امور رهنمای معاملات و عریضه نویسان

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از ثبت و توزیع اسناد بهادار رهنمای معاملات و عریضه نویسان در مطابقت با اصول، اهداف، پالیسی، لوایح، طرزالعمل ها و اسناد تقنینی نافذه مرتبط.

وظایف و مسئولیت ها:.

 1.  وظایف  اساسی:
 1. مدیریت و نظارت از مهر و نشانی شد سته ها ، کتاب ثبت رهنمای معاملات و اوراق عرایض مطبوع؛
 2. حصول اطمینان از ثبت سته های رهنمای معاملات و اوراق عرایض مطبوع به دیتابیس مربوطه؛
 3. مدیریت و نظارت از چاپ و توزیع سته ها و کتاب ثبت رهنمای معاملات به دارندگان جواز فعالیت رهنمای معاملات؛
 4. حصول اطمینان از چاپ و توزیع عرایص مطبوع به دارندگان جواز فعالیت عریضه نویسی طبق هدایت رئیس مربوطه؛
 5. حصول اطمینان از حفظ و نگهداری سته ها، کتاب ثبت رهنمای معاملات و عرایض مبطوع درجاهای مناسب به منظور جلوگیری از اتلاف آنها؛
 6. مدیریت و نظارت از ثبت تمامی اجراآت مربوط به اسناد بهادار رهنمای معاملات و عریضه نویسان در دیتابیس مربوطه؛
 7. مدیریت و نظارت از صدور و تحویلی تعرفه اسناد بهادار رهنمای معاملات و عریضه نویسان؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. مدیریت، نظارت و ارزیابی اجراآت، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه،به منظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح اداره؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تأمین ارتباط با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله؛

شرایط استخدام:

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد

رشته تحصیلی:

 • رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اسلامیات، شرعیات، حقوق، اداره و پالیسی عامه، اقتصاد، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، اداره و تجارت، جامعه شناسی، ادبیات و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری:

 • حد اقل یک سال

مهارت های لازم:

 • قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی ) بخش مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 • مهارت ‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به و ظیفه مربوطه

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies