اعلان کاریابی

hakeem_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - ۱۰:۹
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه هفتم) برقی خویش را به مدت دو هفته از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸الی۱۴۰۳/۱هـ . ش مطابق ۱۴۴۵/۹الی۱۴۴۵/۹/۱۸هـ . ق  به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: برقی

بست: (۷)

وزارت یا اداره: عدلیه

هدف وظیفه: کنترول تجهیزات برقی و پیشبرد تمام امور مرتبط به برق در ساحه وزارت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. کنترول و چک نمودن تجهیزات برقی و شبکه های برق رسانی تعمیر وزارت؛
 2. چک و کنترول از تمام گروپ ها/ چراغ های دفاتر، دهلیز ها و محوطه وزارت؛
 3. تثبیت ساحات تخریب شبکه برق و برآورد نیازمندیها؛
 4. ارایه گزارش وضعیت شبکه به مدیریت مربوط غرض ترمیم مجدد؛
 5. تسلیم گیری مواد تهیه شده به منظور ترمیمات شبکه و تجهیزات برقی؛
 6. انجام امور ترمیمات و احیای مجدد شبکه برق و تاسیسات برقی؛
 7. انجام سایر مواردیکه ایجاب ترمیم امور برقی را می نماید؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوطه؛
 2. اشتراک در جریان خریداری وسایل برقی مورد ضرورت؛
 3. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمرین مربوطه؛
 4. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.
 • وظایف هماهنگی:
 1. هماهنگی با آمر مربوطه به منظور اجرای بهتر امور.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):   

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۸ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 2. سن وی از (۱۸) کمتر و از (۶۴) بیشتر نباشد.
 3. رشته تحصیلی: داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه؛
 4. داشتن توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و  پشتو).

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies