اعلان داوطلبی

hayat_admin
.

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه در نظردارد سه قطعه زمین هرکدام به مساحت (۲۶۴۸.۰۶) متر مربع، (۱۹۹.۳۱) متر مربع و (۲۴۰۶.۹۵) متر مربع جایداد خویش را واقع دارالامان، سمت راست وسمت چپ تعمیر وزارت عدلیه، نزدیک سرک عمومی شهرک امید سبز را به کرایه بدهد، اشخاص حقیقی و حکمی، شرکت های دولتی و خصوصی که خواهان به کرایه گیری جایداد متذکره باشند میتوانند بتاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲به روز شنبه  به ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه قبل از ظهر درآمریت تدارکات، وزارت عدلیه درجلسه مزایده وکرایه گیری اشتراک نمایند، قابل ذکر است که قبل از اشتراک در داوطلبی به مبلغ (۱۵۰۰۰۰) یکصد و پنجاه هزار افغانی از هر قطعه زمین تضمین نقداً از هر اشتراک کننده اخذ میگردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۲:۰
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک (۹۹) قلم پرزه جات، فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را طور رایگان . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۲:۴۱
Background image

اعلان داوطلبی !

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک چاپ جریده رسمی، گاهنامه مجله عدالت واعلانات ثبت اسناد وعلایم تجارتی مورد ضرورت وزارت اشتراک نموده و . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۱:۵۳
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک به مقدار(۹۰۰۰۰) لیتر تیل پطرول و مقدار (۶۵۰۰۰) لیتر تیل دیزل مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت اشتراک . . .

Back to tenders