لیست احزاب سیاسی که از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند

رهنمائی برای احزابیکه بخاطر ثبت به ریاست انسجام مراجعه مینمایند.

یک ورق درخواست عنوانی وزارت عدلیه:

درخواست از سوی موسسان ویا شخصی که به وی ازجانب موسسان، هیات رهبری ویا شورای مرکزی حزب تفویض صلاحیت شده باشد .

اگر چنانچه رئیس حزب درخواست را امضا مینماید باید اعضای موسس یا بالاترین مقام تصمیم گیر حزب ریاست موصوف راطی یک ورق تائید وامضا نماید واین امضا کنندگان بشمول رئیس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته می شوند.

نام حزب سیاسی وآدرس دفتر مرکزی آن وشماره تلفن دریک ورق.
شهرت درخواست دهنده گان (اسم ، ولد، ولدیت ، نمبر تذکره ، محل صدور، سکونت اصلی سکونت فعلی، وظیفه ، سمت حزبی امضا).
منابع تمویل .
سمبول ، اشعار وسایر مدارک تثبیت کننده هویت حزب (تشریح سمبول).
ارائه اسناد مصدقه ثبت ودارائی حزب از وزارت مالیه .
خانه پری درست فورمه درخواست عضویت حزب سیاسی از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه(.
نوت: درمورد خانه پری فورمه ها موارد ذیل جداً رعایت شود.

خانه پری به شکل خوانا ومنظم باشد خط خوردگی نداشته باشد دوقلمه هم نباشد.
درمقابل محل سکونت اصلی وفعلی چنانچه داوطلب عضویت در اطراف زندگی مینماید قریه، ولسوالی وولایت نوشته شود وچنانچه داوطلب عضویت حزب درمراکز شهرها زندگی مینماید محل زندگی درشهر، ناحیه وولایت مربوطه نوشته شود .
امضای کارمند با صلاحیت حزب که در ذیل فورمه امضا مینماید از سوی رئیس حزب تائید ورسماً با نمونه امضای آن به ریاست انسجام معرفی شود.
درمقابل وظیفه بصورت تفصیلی نوشته شود که درکدام ارگان دولتی وغیردولتی کارمیکند.
فوتوکاپی تذکره های افراد یا فوتوکاپی کارت انتخابات ضمیمه فورمه های عضویت الزامی است .
ارائه مرامنامه واساسنامه حزب ودرذیل آن امضای رهبر حزب.
بیوگرافی درخواست دهندگان به امضای خودشان ویک قطعه عکس شان .

تعهد کتبی از حزب مربوطه مبنی براینکه افراد نظامی، حارنوالان،قضات،پولیس ومنسوبین امنیت ملی ، کمیسیون های مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون اصلاحات اداری، عضویت حزب شان را ندارند.
تعهد کتبی از رهبرحزب مبنی براینکه نیروی نظامی نداشته ودرآینده هم نخواهم داشت .
تعهد نامه DDR
درصورتیکه حزب بیرق حزبی داشته باشد باید تشریح شود .

فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

تعهدنامه

لیست احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه

شماره

نام حزب

رئیس حزب

آدرس

شماره تماس

1

حزب مشارکت ملی افغانستان

حاجی نجیب الله "کابلی"

ناحیه هفدهم – سرک بوستان کابل

0798833333

2

حزب متحد ملی افغانستان

نورالحق "علومی"

کابل- سرک سوم شیرپور- کوچه سوم- دست راست- خانه نمبر 4 دست چپ

0799308484

3

حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان

سید اسحق "گیلانی"

شهرکابل ناحیه 10- چهار راهی انصاری – سرک کلوله پشته – دست راست سرک 2 – دست چپ تعمیر2

0799007113

0799486558

4

حزب پیوند ملی افغانستان

الحاج سید منصور "نادری"

کابل- چهارارهی تایمنی- متصل جماعت خانه عمومی مرکزی

0772077980

0772077957

5

حزب وحدت اسلامی افغانستان

محمد کریم "خلیلی"

ناحیه ششم- کارته سه – سرک 9 - خانه نمبر 570

0799245544

0771292637

6

حزب جمهوری خواهان افغانستان

حبیب الله "سنجر"

کابل- شهر نو- قلعه فتح الله- سرک ششم- سمت تایمنی

0729116812

0730207536

7

حزب ملی وطن

شیر الله جبارخیل

کابل- چهاراهی ترافیک- بل مقابل پوهنتون سلام- پهلوی صالون عروسی کابل سبز

0799323793

0799462379

8

حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان

بختیارگل"همت"

کابل- ناحیه پنج خوشحال خان - حصه الف- عقب بلاکهای شاداب ظفر

0705500007
0780001080
0771111047

9

حزب دعوت اسلامی افغانستان

استاد عبدالرب رسول "سیاف"

کابل- خوشحال خان مینه- عقب مسجد کویتی

070278182

0799600600

0786277277

10

حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان

سید حامد "گیلانی"

کابل- ملالی وات- جوار سفارت اندونیزیا

0700276597

0777276597

2200137

11

حزب توحید مردم افغانستان

فضل احمد "رشتیا"

بین سرک دهمزنگ الا دارالامان واقع در پنجصد متری دهمزنگ به طرف دارالامان دست چپ

0700298763

0700822260

0700273056

12

د افغانستان د ملی وحدت ولسی تحریک گوند

عبدالحکیم "نورزی"

کابل- شیرپور- نزدیک چهارراهی شهید-خانه نمبر 1245

0798176853

0795078525

13

حزب وحدت ملی افغانستان

الحاج انجینر عبدالرحیم "سالارزی"

کابل- ناحیه پنجم- خوشحال خان الف- شرق کوچه سرک ششم مقابل مرکز ملی تداوی واحیای مجدد معتادین خانه نمبر596سرک مقابل پوهنتون استاد ربانی

0799338183

0795814543

0700275554

14

افغان تولنپال ولسواك ګوند "افغان ملت"

ستانه گل"شیرزاد"

سرک اول شاه شهید، طرف شمال لیسه استاد بیتاب، نزدیک کوچه استاد بیتاب

0787886251

0700695892

15

د افغانستان د سولي غورڅنګ ګوند

شهنواز " تڼي"

کلوله پشته- تعمیربانک AIB

0777311523

0799311523

16

حزب انسجام ملی افغانستان

نجیب الله صادق "مدبر"

ولایت کابل- ناحیه سوم- کوته سنگی- گولای دواخانه

0702020256

0799151543

17

حزب صلح ملی اسلامی افغانستان

الحاج شاه محمود "پوپل"

شهرکابل – ناحیه هشتم – کارته نو – ایستگاه نانوایی – بلند منزل تجارتی فریدالله احمدزی

0789707121

0700852060

18

حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان

محمد یاسین حبیب

شهرکابل – جوار سرک هشتاد میتره – نارسیده به چهارراهی لب جر – عبدالخالق پلازا – جنوب لولو سنتر- منزل چارم – اپارتمان ۱۲

0700482173

0799312458

19

حزب اقتدار اسلامی افغانستان

انجینر احمد شاه احمدزی

کابل، شهر نو، چهارراهی زنبق، مقابل دروازه شمالی سفارت ایران

0799331210

0799189293

20

حزب الله افغانستان

حاجی احمد

ولایت هرات- ناحیه پنجم شاروالی- سرک "64" متره- کوچه اول- باغ دشت

0799035788

0799299077

21

حزب همبستگی افغانستان

محمد داود "رزمک"

کابل- ایوب خان مینه- قلعه افغانها- مقابل سرک شورای ملی- کوچه 27 خانه 13

0700999695

0708900325

0789050609

 

22

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

حاجی محمد "محقق "

کابل- چهاراهی دهبوری- ایستگاه سابقه- جوار هوتل الماس غرب

0778864704

0799313327

23

حزب رسالت مردم افغانستان

دکتور نورآقا " روئین "

کابل – جاده میوند- منزل سوم مرکز تجارتی المپیاد پلازا

0797364092

0789074636

24

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان

سید نورالله

کابل- شیرپور- پهلوی خانه جنرال دوستم

0797612612

0708709999

25

حزب کنگره ملی افغانستان

عبدالطیف (پدرام)

کابل-ناحیه4-چهارراهی ترافیک-سمت چپ-کوچه پنجم-خانه پنجم

0784209001

0702022222

26

حزب اسلامی افغانستان

عبدالهادی (ارغندیواال)

کابل –ناحیه پنجم – خوشحال مینه – عقب بلاک های شاداب ظفر

0707812828

0772399158

0787330338

27

حزب سعادت ملی اسلامی افغانستان

تغییرنام نموده به(حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان)

مولوی عبدالحکیم"منیب"

حوزه چهارم- تایمنی سابقه، سرک ششم، مقابل خانه نمبر 900 وکیل گذر

0798297499

0774002022

28

حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان

الحاج محمد موسی "هوتک"

کابل- ناحیه 5 خوشحال خانه مینه سرک تصدی ملی بس - مقابل تانک تیل

0700206227

0777654009

0773565092

29

حزب حركت اسلامي افغانستان

عبدالغني "كاظمي"

کابل – ناحیه سوم-بین چهارراهی پل سرخ و سرای غزنی-کوچه فاینیست

0772776406

0777535037

0202504354

30

حزب ( جبهه ملی نجات افغانستان )

حضرت صبغت الله "مجددی"

کابل- ناحیه 5 – خوشحال مینه- مقابل سیلو – چهارراهی مسجد ویس قرن

0799302418

31

حزب اسلامی متحد افغانستان

وحیدالله"سباوون"

کابل- جمال مینه- سرک اول – عقب لیسه غازی

0788400788

0789502014

0700811931

32

حزب اسلامی افغانستان واحد

(تغیرنام نموده ) تحت نام ثبات ملی افغانستان

احمد "هوتک"

کابل- ناحیه اول – مندوی - سرای خورد حاجی هزار ګل- منزل سوم

0786427585

0784516980

33

حزب حق و عدالت

معین گل "څمکنی"

کابل-ناحیه 10 -کوچه 4 شیرپور- بالمقابل - مسجد جامع شیرپور

0772038714

0706211662

 

34

حزب عدالت وتوسعه افغانستان

محمد جواد

کابل-حوزه سوم – گولایی دواخانه، جواز شفاخانه طلوع

0796521800

0700292602

0700222906

35

حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

سید خلیل الله "انوری"

کابل- ناحیه سوم کوچه هوتل الماس غرب حلبی سازی

0797163005

0744134343

36

حزب جمعیت اسلامی افغانستان

صلاح الدین "ربانی"

کارته پروان مقابل دروازه شرقی لیسه عالی نادریه

0788888882

0202203808

37

حزب اقتدار ملی افغانستان

سید علی اکبر

کابل- کارته چهار- گولائی پل سرخ- مقابل مسجد عمر جان قندهاری

0782955905

0700180693

38

حزب نهضت اسلامی افغانستان

مولوی محمد مختار مفلح

کابل-میدان مارکیت میوه-جوار حوزه چهارم امنیتی پولیس-ساختمان حاجی سید احمد

0700210406

0777210406

39

حزب ملت افغانستان

جعفر مهدوی

کابل-ناحیه ششم- پل سرخ-کوچه بانکسیدار- خانه نمبر 32

0794033340

0796199241

40

حزب آزادی خواهان مردم افغانستان

محمد ظریف

"ناصری"

کابل- ناحیه 11- حصه اول خیرخانه- مقابل باختربانک- حاجی گل پلازا- طبقه دوم

0794751602

41

د افغانستان متحد ملت گوند

عبدالرحیم "ایوبی"

ناحیه سوم – ده نو دهبوری- کوچه عقب پارک دهبوری

0783525154

42

حزب قیام ملی افغانستان

زمریالی"احدی"

ادرس - کابل ناحیه 5- مقابل سیلو – کوچه مسجد ویس قرن – خانه نمبر55

0202563661

0700308341

43

حزب افغانستان واحد

محمد عمر "عیار"

کابل- کلوله بشته بین چهارراهی ترافیک و گل سرخ- عظیم پلاژا- منزل سوم- اپارتمان 13

0788347244

0794444888

44

حزب رفاه ملی افغانستان

محمد حسن"جعفری"

کابل- کارته 4- مقابل تخنیک ثانوی- عقب هوتل شهزاده شهر

0700293344

0772929145

0752016112

 

45

حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان

تغییر نام نموده به (حزب حراست اسلامی افغانستان)

محمد اکبری

ناحیه 3 – پل سوخته، گولایی دواخانه، کوچه حلبی سازی، دست راست کوچه اول

0799348207

0799334236

46

حزب عدالت

عبدالرشید "ایوبی"

کابل- شیرپور- کوچه هفتم خانه سوم دست چپ

0798440000

0202313955

47

دافغانستان دوحدت المسلمین تحریک ګوند

مولوی وزیر محمد "وحدت"

دکنر ولایت ن- داسد آباد ښار – دشهیدان چوک

0771355019

0772040519

48

حزب حرکت اسلامی ملت افغانستان

سید محمد هادی "هادی"

کابل – ناحیه ششم – نبش کوچه فرعی دوم – کوچه شمالی ریاست پاسپورت

0784235070

0704511122

0747565566

49

حزب تحول ورفاه افغانستان

محمد اشرف (احمدزی)

کابل0ناحیه4- سرک کلوله پشته0مقابل کابل کروکی0 جنب اندخوی ترکمن رستورانت

0770281050

0786234337

50

حزب ملی ترقی مردم افغانستان

محمد داود"راوش"

کابل- ناحیه چهارم- کوجه مسجد حاجی میراحمد

0700259737

0799322137

51

د افغانستان ولسی حرکت گوند

صدیق الله " فهیم"

کابل- قلعه فتح الله – کوچه 12 ناحیه دهم

0700319110

0799175770

52

د افغانستان نوی بنست گوند

احمد الله "علی زی"

کابل شیرپور سرک ششم کوچه ششم خانه نمبر 82

0700300156

53

حزب بیداری ملت افغانستان

عبدالمقصود "حسن زاده"

پنجصد فامیلی مقابل شفاخانه غلام فاروق نجرابی

0777319750

0729101020

54

حزب اعتدال افغانستان

سید حسن "صفایی"

کابل- ناحیه سه – چهار راهی شهید کوچه سلیمان یاری

0730005550

0786155450

0700501266

 

55

حزب توسعه افغانستان

مهدی "حسنی "

کابل – ایستگاه سرکاریز – ناحیه ششم – پل جمهوریت

0770384910
0789608561
0770481677

56

حزب حرکت انقلاب اسلامی سعادت افغانستان

مولوی محمدعثمان "سالکزاده"

کابل- جاده ملالی- جوار وزارت امورداخله- مقابل فونسلگری هندوستان

0777600835

0787754514

57

حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

ابوالحسین"یاسر"

کابل-ناحیه 3- پل سرخ – کوچه محب زاده – خانه 38

0799181812

0780068785

58

حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان

سید محمدعلی "جاوید "

کارته چهار- گذشته از مسجد شیرشاه سوری- نزدیک دانشگاه ابن سینا

0774519740

794519740 0

0784519740

0744519740

59

حزب حمایت نظام اسلامی افغانستان

مولوی امین الله"امین"

کابل- ناحیه هشتم- سرک دوهم شاه شهید

0799144474

0771060668

60

حزب اجماع روشن گران ملی افغانستان

محمد صبور "فرملی "

از طرف پل سرخ به سرک ناحیه ششم، طرف راست، گذشته از سرک اول(کوچه پاسپورت) که از ناحیه ششم طرف چپ قراردارد، کمی گذشته سرک دوم طرف راست، به فاصله پنجاه متری

0707020302

0700190031

61

حزب خدمتگار مردم افغانستان

 

 

دوکتور سید مخدوم "رهین"

شهرکابل – سرک 15 وزیر اکبرخان – کوچه چهارم – شماره خانه 405

0700276292

0782369023

62

حزب برابری مردم افغانستان

داود علی "نجفی"

شهرکابل – ناحیه ششم – سرک شش – کارته سه – خانه نمبر 427

0799437866

0798216135

63

حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

خواجه محمد " صدیقی "

کابل – حوزه سوم – کارته چهار – مقابل پوهنتون ابوریحان

0795186151

0730045551

0789307366

64

حزب عدالت اسلامی ملت افغانستان

عبدالقاهر "شریعتی "

شهرکابل –ناحیه دهم – قلعه فتح الله – سرک 2 – مقابل دفتر موسسه اغاخان

0789994774

0700218759

65

حزب نهضت ملی گرایی افغانستان

داکتر سید احمد شکیب "منتظری "

شهرکابل – ناحیه سوم – پل سوخته – کوچه برج برق – بالای واحد شفاخانه فردوس

0700020608

0797495553

66

حزب هیواد

دلاور "فیضان"

شهرکابل – شش درک – مرکزی سرک – د انستا تیلیکام دفتر مخامخ

0789130055

0786294000

67

دافغانستان د سولی او پرمختګ اسلامی حزب

عزیزالله "دین محمد"

سه راهی علاوالدین - سمت غرب تانک تیل سه راهی علاوالدین

0700601010

68

حزب جنبش نوین مردم افغانستان

انجنیر احمد "ایشچی"

شهرکابل – ناحیه پنجم – قسمت الف خوشحال خان مینه – جوار تانک تیل سیلو

0797110015

69 حزب حرکت اسلامی ثبات افغانستان سید ابراهیم "کامل" کابل - ناحیه ششم - پل سوخته - ایستگاه سابقه

0799249758

0778332024

0700006868

70 حزب موج تحول افغانستان  فوزیه "کوفی" کابل- ناحیه 10 - سرک 4 شیرپور

0707250000

71 حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان سید مهدی "انوری" کابل-چهارراهی دهبوری- طرف چهارراهی شهید- دست راست- کوچه اول - خانه پنجم

0780560012

72 حزب وحدت نوین اسلامی افغانستان غلام عباس "ابراهیم زاده" شهر کابل - کارته سه - سرک دهم شورا

0774900000

0794444889