گزارش سال ۱۳۹۷ کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۸:۵۶
.

همان طوری که شما می‌دانید، دولت افغانستان بر بنیاد قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در سال 1390ه.ش، کمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان را که متشکل از 15 اداره دولتی و 1 اداره غیر دولتی می باشد، ایجاد نمود که وزارت عدلیه ریاست و سکرتریت این کمیسیون را به دوش دارد.

پس از تعدیل قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در سال 1395ه.ش، قاچاق مهاجران جرم انگاری شد و کمیسیون، زیر نام «کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران» کار خود را به پیش برد. هدف از ایجاد این کمیسیون، ایجاد هماهنگی میان اداره های دولتی در راستای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سطح کشور می باشد. این کمیسیون به طور سالانه، گزارش فعالیت های خویش را که در برگیرنده اقدامات دولت افغانستان در برابر پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است، ارایه می نماید.

قابل ذکر است که فعالیت‌های این کمیسیون به سه کتگوری تقسیم شده است: 1. سکتور امنیتی و عدلی و قضایی، 2. سکتور حمایتی و 3. سکتور آگاهی دهی. سکتور امنیتی و عدلی و قضایی، مسوولیت کشف، شناسایی، دستگیری، تحقیق، تعقیب و محاکمه را دارد. سکتور حمایتی، مسوولیت حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجران را دارد و سکتور آگاهی دهی، مسوولیت آگاهی دهی از اضرار قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را به دوش دارد.

دولت افغانستان به طور مستمر تلاش نموده است تا بر بنیاد احکام قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در شش ساحه (ساختار، کشف جرایم و دستگیری مظنونین قاچاق انسان، رسیده گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمین جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و تلاش برای ایجاد همآهنگی به سطح منطقه و جهان) اجراآت نماید.

  1. سکتور امنیتی، عدلی و قضایی

بر بنیاد گزارش سال 1397 این کمیسیون، اداره امنیت ملی، 55 شبکه قاچاق انسان را تثبیت و شناسایی نموده که بالای 34 شبکه آن عملیات اوپراتیفی انجام داده است. در نتیجه، 41 تن از قاچاقبران انسان در مرکز و ولایات، گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

وزارت امور داخله، 122 قضیۀ قاچاق انسان را کشف و بررسی نموده است که در نتیجه، 63 تن از آنان را به ظن قاچاق انسان، برخی موارد دیگر دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.

به صورت کل، اداره‌های کشفی و امنیتی کشور، در سال گذشته، (163) تن از مظنونین قاچاق انسان را دستگیر کرده اند که از این میان، 104 تن آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. در این مدت، به تعداد 154 قضیۀ مربوط به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به اداره لوی سارنوالی به منظور تحقیق و تعقیب سپرده شده است که از این میان، 145 تن از آنها تحقیق و تعقیب شده و 9 قضیۀ دیگر تحت کار است. در نتیجه، (75) تن بر بنیاد احکام کود جزای کشور محکوم به مجازات ذیل شده اند:

  • 55 تن به اتهام قاچاق مهاجران و 6 تن به اتهام قاچاق انسان به حبس متوسط محکوم گردیده اند؛
  • 4 تن به اتهام قاچاق انسان به حبس طویل محکوم گردیده اند؛
  • 2 تن به اتهام قاچاق مهاجران به حبس قصیر محکوم گردیده اند؛
  • و 8 تن دیگر، بی گناه ثابت شده اند. قضایای بقیه تحت کار است.

ما در جریان هستیم که قاچاقبران انسان، انسان‌ها را به منظور انواع بهره کشی قاچاق می‌نمایند. دولت افغانستان در برابر این عمل جرمی از شدیدترین مجازات در برابر عاملان آن کار خواهد گرفت. کود جزای کشور به تناسب جرم، برای جرم بهره کشی جزاهای مختلف النوع از حبس قصیر تا  اعدام در نظر گرفته است.

در کود جزای کشور، مجنی علیه قاچاق انسان مورد معافیت و حمایت قرار گرفته و اعمالی را که جبراً از سوی قاچاقبران انسان بالایش تحمیل می‌شود، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.

ما باور داریم که در دستگاه قضایی کشور هیچ نوع رأفت در برابر این مجرمان وجود ندارد. نظام عدلی و قضایی کشور مطابق کود جزای کشور، مجرمان قاچاق انسان را به شدیدترین جزاء محکوم می‌نماید.

  1. سکتور حمایتی

همان طوری که شما می‌دانید، قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی، آسیب‌های جدی جسمی و روانی را به همراه دارد. بنابر این، دولت افغانستان سعی می‌کند تا حمایت‌های ضروری را به قربانیان قاچاق انسان فراهم نماید.

در این مدت به صورت کل، موسسه‌های همکار در هماهنگی با ادارات عضو این کمیسیون، 1050 تن از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تاکنون در مراکز حمایوی مختلف خویش مورد حمایت‌های صحی، روانی، تعلیمی و اجتماعی قرار داده و برخی از آن‌ها را دوباره به خانواده‌های شان مدغم نموده اند. همچنان اعضای کمیسیون، برای بیش از 8600 تن از مهاجران برگشت داده شده، خدمات صحی، روانی، اجتماعی و آگاهی دهی را فراهم نموده اند.

اداره‌های عضو این کمیسیون در همکاری با موسسه‌های بین المللی، به تعداد 54 هزار و 242 تن از قربانیان رد مرز شده را که از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران و برخی کشورهای اروپایی رد مرز شده بودند، تحت حمایت قرار داده و سپس با فامیل‌های شان مدغم نموده است.

هر چند کمیسیون عالی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به دلیل نداشتن بودجه مشخص، مراکز حمایوی لازم را ندارد؛ اما اداره‌های عضو این کمیسیون و موسسه‌های همکار، هموارد سعی می‌نمایند تا مراکز حمایوی قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران خویش را فعال داشته و آن را افزایش دهند.

در کنار این، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از طریق تؤظیف وکلای مدافع رایگان، 12 قضیۀ قاچاق انسان را دفاع نموده است.

درکنار کارهایی که در راستای حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران صورت گرفته است، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به منظور کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی و جلوگیری از ویزه‌های غیر قانونی با ریاست پاسپورت کشور و سفارت‌های ناروی، دنمارک و روسیه، جلسات هماهنگی را برگزار نموده که بسیار مؤثر بوده است.

آن‌چه برای همه تکان دهنده است، آفات و آسیب‌های ناگوار قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی است. در سال گذشته بر اساس گزارش‌های اتشه امور مهاجرین و عودت کننده گان مقیم ایران، به تعداد (872) تن از مهاجران افغانستان در ایران، به اثر حادثه ترافیکی، مریضی، سوختگی، حمله افراد ناشناس و سایر وقایع، جان باخته اند. دولت افغانستان در حالی که از وقوع چنین رویدادهای غیر مترقبه ابراز تأسف کرده، اجساد این افراد را به افغانستان انتقال داده و به خانواده‌های شان تسلیم نموده است.

  1. سکتور آگاهی دهی

سکتور آگاهی دهی که شامل وزارت های ارشاد، حج و اوقاف، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت صحت عامه و کمیسیون عالی می‌شود، از طریق مساجد، خطابه‌ها، پیام‌های رادیویی و تلویزیون، بنرها و بلبوردها و سایر رسانه‌ها، در بارۀ قاچاق انسان، آسیب‌ها و پیامدهای آن آگاهی دهی می‌نماید. اداره‌های عضو کمیسیون عالی با برگزاری 525 برنامه‌های آگاهی دهی در 24 ولایت کشور به سطح محلی و ملی، برای 169,735 تن از شهروندان کشور در بارۀ اضرار قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی و عواقب ناگوار آن، آگاهی دهی نموده اند. همچنان، به همکاری نهادهای غیر دولتی همکار با کمیسیون، 106 برنامه ارتقای ظرفیت برای بیش از 1850 تن از کارمندان نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در کابل و ولایت ها برگزار گردیده است.

افزون بر این فعالیت‌ها، در سال گذشته، کمیسیون عالی برای نخستین بار به همکاری نهادهای بین المللی مؤفق شد تا دیتابیس عمومی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را به منظور ثبت تمامی معلومات و اجراآت مرتبط به قاچاق انسان و مهاجران در کشور ایجاد نماید. این دیتابیس در حال حاضر در ده دفتر سکرتریت کمیسیون عالی و ولایت‌های مرزی کشور فعال شده است. قابل ذکر است که این دیتابیس، ضمن ایجاد هماهنگی میان ادارات عضو کمیسیون، دولت را قادر می سازد تا مطالعه جامع از وضعیت قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در کشور داشته باشد.

در کنار این فعالیت‌ها، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی، تهیه رهنمود آموزشی مبارزه با قاچاق انسان، تهیه میکانیزم ملی رجعت دهی قربانیان قاچاق انسان، تحقیق جامع در بارۀ وضعیت قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و بازنگری پلان عمل ملی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از زمره کارهای مهمی است که کمیسیون در سال گذشته انجام داده است. همچنان، کمیسیون در سال گذشته به منظور ایجاد هماهنگی در مبارزه با این پدیده، 11 جلسۀ کمیتۀ تخنیکی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و 24 جلسۀ کمیسیون‌های ولایتی را برگزار نموده است.

همچنان، در سال گذشته، در کنفرانس «وزرای پروسه بالی در مورد قاچاق انسان» در بارۀ ایجاد و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص همکاری کشورهای همسایه به منظور مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از جانب دولت افغانستان تأکید شده است.

به باور ما، جنگ، فقر، بیکاری، پایین بودن سطح آگاهی مردم از اضرار قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی، نبود کنترل و مراقبت دوامدار از شرکت‌های سیاحتی و نبود بودجه و منابع کافی برای کمیسیون عالی سبب می‌شود تا موضوع قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی همیشه به عنوان یک تهدید جدی برای دولت افغانستان باقی بماند.

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران با درک اهمیت و ضرورت مبارزه با این پدیده، از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می‌خواهد تا در این عرصه، دولت افغانستان را همکاری نمایند.

وزارت عدلیه و ادارات عضو کمیسیون عالی، یک بار دیگر تعهد جدی خود را در راستای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به مردم افغانستان و جامعه جهانی اعلام می‌دارد.

 

برای دریافت نسخه پی، دی،اف این گزارش اینجا را فشار دهید.

برای مشاهده کنفرانس خبری جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در بارۀ این گزارش اینجا را فشار دهید.

 

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۲
Background image

وزیر عدلیه طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه را به مجلس نمایندگان معرفی کرد

دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور روز شنبه، 28 جدی طرح جدید قانون  تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه را به ولسی جرگه شورای ملی معرفی کرد.

او هنگام معرفی این طرح گفت که طرح جدید این. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۴۵
Background image

طرح‌های چهار مقرره از سوی کابینه در پرنسیب تصویب شد

دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور در نشست کابینه که روز شنبه، 28 جدی به‌ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان برگزار شد، طرح‌های پنج مقرره را به جلسه ارایه کرد که از آن جمله، 4. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۲:۶
Background image

جوازهای 13 رهنمای معاملات در کابل لغو شد

جوازهای 13 رهنمای معاملات در نواحی مختلف شهر کابل به‌دلیل عدم تمدید جوازنامه‌های شان در زمان تعیین شده از سوی ریاست انسجام وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان لغو شد و مطابق ماده 14. . .

BACK TO NEWS