اعلان داوطلبی !

hakeem_admin
.

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک چاپ جریده رسمی، گاهنامه مجله عدالت واعلانات ثبت اسناد وعلایم تجارتی مورد ضرورت وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را بطور رایگان به شکل هارد از تاریخ نشراعلان الی۲۱روز تقویمی از آمریت تدارکات بدست آورند، جلسه آفرگشایی به ساعت ۱۰:۳۰ بجه قبل از ظهر به روز دوشنبه مؤرخ ۱۴۰۳/۱/۲۷در منزل دوم، دست چپ آمریت تدارکات وزارت عدلیه برگزار میگردد.

تضمین آفر به مبلغ (۱۵۰۰۰۰) یکصدوپنجاه هزار افغانی تضمین بانکی و یا پول نقد از نزد داوطلب اخذ میگردد، آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۲:۰
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک (۹۹) قلم پرزه جات، فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را طور رایگان . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۲:۴۱
Background image

اعلان داوطلبی !

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک چاپ جریده رسمی، گاهنامه مجله عدالت واعلانات ثبت اسناد وعلایم تجارتی مورد ضرورت وزارت اشتراک نموده و . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۱:۵۳
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک به مقدار(۹۰۰۰۰) لیتر تیل پطرول و مقدار (۶۵۰۰۰) لیتر تیل دیزل مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت اشتراک . . .

Back to tenders