اعلان داوطلبی

hayat_admin
.

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه درنظردارد (۱۹۱۲.۵) مترمربع زمین جایداد خویش را واقع چمن حضوری به کرایه بدهد، اشخاص حقیقی وحکمی، شرکت های دولتی و خصوصی که خواهان به کرایه گیری جایداد متذکره باشند میتوانند بتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به روز چهارشنبه به ساعت ۱۰:۳۰ د قیقه قبل از ظهر در آمریت تدارکات، وزارت عدلیه درجلسه مزایده وکرایه گیری اشتراک نمایند، قابل ذکر است که قبل از اشتراک در داوطلبی به مبلغ (۲۰۰۰۰۰) دوصد هزار افغانی تضمین نقداً از هر اشتراک کننده اخذ میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۲:۲۱
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک (۱۵) قلم مواد اعاشوی آمریت دارالتادیب، ریاست عدلیه ولایت کندهار اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۲:۳
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه در نظردارد سه قطعه زمین هرکدام به مساحت (۲۶۴۸.۰۶) متر مربع، (۱۹۹.۳۱) متر مربع و (۲۴۰۶.۹۵) متر مربع جایداد خویش را واقع دارالامان، سمت راست وسمت چپ تعمیر وزارت عدلیه، نزدیک . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۱:۵۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، تدارک ۳۴ عراده موترسایکل هوندای جاپانی مورد ضرورت این وزارت را با شرکت . . .

Back to tenders