واکنش کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده به ادعاهای برخی اشخاص در رابطه به شهرک گیلانی واقع ولایت ننگرهار

hakeem_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۳:۲۰
.

روز گذشته هیأت تخنیکی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده ولایت ننگرهار شهرک بدون اسناد به نام سید اسحاق گیلانی در جنوب قریه سلطان سفلی مربوط ولسوالی سرخ رود این ولایت را که 5640 جریب مساحت داشته و هیچ نوع سند ندارد، امارتی تثبیت کرد و قسمتی از عمرانات در این ساحه را ویران کرده و برای باشندگان آن هدایت تخلیه داد.

پس از آن بعضی اشخاص ادعای بی بنیاد داشتند که آن زمین‌های میراثی نیاکان آن‌ها بوده‌است؛ در حالی که کمیسیون مرکزی در تمام ولایات برای هیأت‌های تخنیکی مطابق مقرره و لایحه حکم نموده که هر شخص هرگونه سند را که در دست دارد باید بررسی شود،  اگر قابل اعتبار باشد قبول شود او اگر فاقد اعتبار باشد باید برای متصرفین غیر شرعی قناعت داده شده و زمین استرداد گردد.  اگر هموطنان با هیأت های تخنیکی ولایات مشکلی داشته باشند، دروازه های کمیسیون مرکزی و وزارت عدلیه به روی شان باز بوده و کمیسیون به هر نوع مشکلات هموطنان رسیدگی می‌نماید. اگر زمین تحت جنجال با مردم باشد، محکمه اختصاصی در خدمت هموطنان است.

قابل یاد آوری است که غاصبین زمین مذکور هیچ نوع قباله شرعی و یا سند ملکیت در رابطه با زمین مغصوبه شهرک گیلانی را برای هیأت تخنیکی ارایه نکرده‌اند. ازاین جهت که آن‌ها ادعا دارند که این زمین از نیاکان شان برای شان به میراث رسیده و آنان پیرها هستند، ادعای آن‌ها بدون اساس است. در گذشته پیری به معنای روحانیت و بی رغبتی از دنیای موجود بود و پیری برای این نبود که پیرها زمین بیت المال و یا هم زمین شخصی مردم را غصب نمایند. با آن‌ هم کمیسیون مرکزی به شکایات و اسناد دعوا کنندگان رسیدگی می‌کند حتا اگر سند مذکور ساختگی باشد؛ چرا که کمیسیون تمام اسناد مکلیت را ارزیابی نموده و مطابق به صحت و سقم آن حکم می‌نماید.