مدیر تسهیل قرار داد ها

waheed
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۲:۳۶

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:     مدیر تسهیل قرار داد ها

بست:                 5

وزارت یا اداره:    عدلیه

بخش مربوطه:    آمریت تدارکات

موقعیت پست:   کابل

تعداد پست:       1

گزارشده به:      مدیریت عمومی تسهیل قرار داد هاوپلانگذاری

گزارش­گیر از:     ندارد

هدف وظیفه:مدیرت و فراهم آوری تسهیلات در امور تدارکات و پلانگذاری.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیرت و برنامه ریزی در راستای تهیه و آماه سازی اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی در مطابقت به قانون و طرزالعمل های مربوطه؛
 3. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت قانون تدارکات وطرزالعمل تدارکات در جریان اجرای وظایف؛
 4. ارتباط موثر باادارات و جمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی در اداره؛
 5. ترتیب وتنظیم مکاتیب وپیشنهادات پروژه ها ,جهت فراهم ]وری تسهیلات در پروسه تدارکاتی قرارداد های اداره؛
 6. مدیریت موثر از دوره تسلیمی موقت ونهائی پروژهای ساختمانی از شرکت های متعهد؛
 7. مدیریت از تائید و صدور تعدیلات وتمدید معیاد پروژه هاس ساختماتی و اجناس خدمات؛
 8. مدیریت دقیق از اجرای پرداخت های شرکت به وقت و زمان آن؛
 9. همکاری در پروسه مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژ های ساختمانی و اجناس خدمات از عقد قرار داد الی دوره تسلیمی نهایی؛
 10. ارائه گزارش از اجراآت کاری مدیریت به مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها پلان گزاری و مدیریت قرارداد ها به طور ماهوار ربعوار.
 11. همکاری در ترتیب وتوزیع شرطنامه ها بعد از منظوری آمر اعطا؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه ,اداره و تجارت, اداره ومدیریت ,مدیریت مالی ,اقتصاد یامدیریت محاسبه,حقوق ,تدارکات ,مدیریت عرضه خدمات لوژستیک ومدیریت عمومی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)

داشته :حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه.

 1. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت و غیره)
 • آشنایی با قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرنبط به امور تدارکات.
 • بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 • مهارت با پروگرام های کمیپوتر (ورد،اکسل،پاورپاینت و اکسس)

موارد تشویقی:

ا-  (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

ب-  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام."

 نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد برای احراز این بست درخواست نمایند؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (https://moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرسhr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies