عکاس و فلم ‌بردار

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۳۹

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر ارتباط عامه

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان : 15/12/1398

تاریخ ختم اعلان: 22/12/1398

هدف وظیفه: انجام امور اجرائیه در قسمت عکاسی و فلمبرداری از مجالس و نشست‌ های وزیر و معینان و همچنان تهیه گزارش تصویری از ملاقات و فعالیت‌ های مقامات بلند رتبۀ وزارت عدلیه؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. عکاسی ازورکشاپ‌ها، سیمنارها وسایررویدادهادر بخش‌های مختلف وزارت عدلیه؛
 2. تهیه عکس برای مجله عدالت، آگاهی‌های حقوقی و وبسایت وزارت عدلیه؛
 3. ثبت عکسها در «CD»ها و حفظ ونگهداشت آن؛
 4. فلمبرداری ازملاقات‌ها، کنفرانس‌ها وعقد قراردادها باکشورهای مساعدت کننده؛
 5. فلمبرداری ازرویدادهای عمده در بخش‌های مختلف وزارت عدلیه؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. آماده ساختن آرشیف فلم‌های ویدیویی به منظورگزارش‌دهی وازبین بردن سوی تفاهمات درنشر بعضی فلم‌ها ازسوی رسانه‌ها عندالضرورت؛
 3. تنظیم لیست کست ‌هادرکمپیوتر به منظورگزارش دهی وضرورت عاجل یا گاهاً؛
 4. تهیه عکس‌هاوکلیپ‌ های موردنیازرسانه ‌ها وارسال آن به مراجع مربوط؛
 • وظایف هماهنگی:
 1. راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمریت مربوطه؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies