شب باش

waheed
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ - ۱۱:۱۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        شب باش

بست:                     7

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       وزارت عدلیه/معینیت مالی و اداری/ ریاست مالی و اداری/ آمریت خدمات/مدیریت حفظ و مراقبت

موقعیت پست:      مرکز 

گزارشده به:           مامور حفظ و مراقبت

گزارش گیر از:       ندارد

 

هدف وظیفه: اجرای وظایف نگهبانی و محافظتی وزارت از طرف شب جهت جلوگیری از ورد اشخاص غیر مسئول؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. مراقبت از دروازهای دخولی و خروجی وزارت جهت جلوگیری از ورود افراد غیر مسؤل ازطرف شب؛
  2. مراقبت و نگهبانی از تعمیرات، وسایط، شبکه های برق و سایر مسایل مربوطه جهت جلوگیری از واقعات غیرمترقبه ازطر  شب؛
  3. نگهبانی وسایل و سایر اشیای قیمتی وزارت جهت جلوگیری از سرقت آنها ازطرف شب؛
  4. مراقبت از تمام وسایل که جهت اجراات وظیفوی به وی سپرده میشود؛

 وظایف مدیریتی:.

  1. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمرین مربوطه؛
  2. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح  مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت؛

وظایف هماهنگی:

  1. هماهنگی و تامین ارتباط کاری با مسولین اداره  به منظور افراد شاکی در محیط ماحول مربوط.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)
  2. تجربه کاری مرتبط حد اقل برای احراز این بست: (ضرورت نیست)
  3. توانائی انجام وظیفه را داشته باشد.

مهارت های لازم:

نداشتن مشکل جسمی و توانایی انجام وظیفه.

علاقمندان واجد شرایط می توانند فورم کاریابی را از تاریخ 1/4/1400 الی 12/4/1400 برای 10 روز کاری از مدیریت عمومی استخدام کارکنان قراردادی وزارت عدلیه اخذ نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies