ریاست‌های ولایتی

ریاست های عدلیه در سرتاسر کشور منحیث واحدهای ثانوی وزارت عدلیه فعال بوده و در بخش های مساعدت های حقوقی، جلوگیری از غصب ملکیت های عامه، جمعیت ها, رهنمای معاملات و عریضه نویسی در قسمت ثبت و بازدید آنها خدمات ارائه مکینند که شماره های مربطه آنها را در جدول ذیل بدست آورده میتوانید.

شماره

اسم

وظیفه

ولایت

شماره واتساپ

۱

مولوی عبدالولی عارف

رئیس قضایای امارت

کابل

۰۷۹۴۹۶۴۰۷۸

۲

شیخ عزیز الله

رئیس عدلیه

قندوز

۰۷۸۵۳۳۳۲۱۲

۳

مولوی کمال الدین فاضل

رئیس عدلیه

سرپل

۰۷۸۹۹۸۰۹۱۶

۴

مولوی حیات الله امین

رئیس عدلیه

پکتیکا

۰۷۹۹۲۶۰۸۷۰

۵

مولوی عبدالستارحماس

رئیس عدلیه

کنړ

۰۷۷۲۰۵۰۸۹۷

۶

مولوی حنیف منیر

رئیس عدلیه

فاریاب

۰۷۰۷۰۲۳۳۲۶

۷

مولوی محمد شریف جانان

رئیس عدلیه

هرات

۰۷۰۰۰۴۷۳۸۳

۸

مولوی محمد رئیس محمدی

رئیس عدلیه

پکتیا

۰۷۳۱۳۷۳۶۳۸

۹

مولوی عبدالقیوم حماد

رئیس عدلیه

نیمروز

۰۷۹۱۵۸۰۹۵۶

۱۰

مولوی صفی الله منصور

رئیس عدلیه

پنجشیر

۰۷۳۰۹۰۳۰۷۰

۱۱

ملا عبدالرازق مرزوقی

رئیس عدلیه

بادغیس

۰۷۰۲۵۶۱۰۷۹

۱۲

مولوی لاهور

رئیس عدلیه

خوست

۰۰۹۷۱۵۶۲۰۶۳۴۹۳

۱۳

مولوی فراح الدین محمدی

رئیس عدلیه

سمنګان

۰۷۷۲۹۰۴۹۵۰

۱۴

مولوی محمد یعقوب عاصم

رئیس عدلیه

غزنی

۰۷۲۹۶۰۷۵۱۵

۱۵

مولوی عبدالوارث

رئیس عدلیه

زابل

۰۷۶۷۶۷۹۶۵۵

۱۶

قاری شکر الله احمد

رئیس عدلیه

کاپیسا

۰۷۴۸۸۲۲۸۸۷

۱۷

مولوی خیر الله حقنما

رئیس عدلیه

ارزګان

۰۰۹۶۶۵۴۲۰۹۵۱۹۹

۱۸

مولوی محمد ابراهیم سلطانی

رئیس عدلیه

غور

۰۷۷۵۶۹۰۹۱۲

۱۹

مولوی ګل رسول  نصرت

رئیس عدلیه

بغلان

۰۷۱۱۹۶۹۶۹۶

۲۰

مولوی محمد ندیم معاذ

رئیس عدلیه

بامیان

۰۷۶۵۰۲۰۶۰۴

۲۱

مولوی امر الله مصلح

رئیس عدلیه

بلخ

۰۷۰۲۸۳۳۷۷۱

۲۲

مولوی مطیع الله الحق عثمان

رئیس عدلیه

میدان وردګ

۰۷۳۱۰۰۹۱۶۵

۲۳

مولوی محمد نظرفایق

رئیس عدلیه

جوزجان

۰۷۸۳۶۴۶۳۷۵

۲۴

مولوی مرصاد

رئیس عدلیه

فراه

۰۰۹۸۹۹۲۸۶۷۰۵۷۹

۲۵

مولوی عبدالدیان

رئیس عدلیه

تخار

۰۷۰۳۱۶۸۷۴۵

۲۶

مولوی روح الله رحمانی

رئیس عدلیه

لغمان

۰۷۷۳۲۲۷۵۰۲

۲۷

مولوی حاجی محمد محمدی

رئیس عدلیه

هلمند

۰۷۰۰۷۹۶۸۴۳

۲۸

مولوی عبدالقدیر عابد

رئیس عدلیه

پروان

۰۷۷۵۹۲۱۶۰۳

۲۹

مولوی فاتح الله فاتح

رئیس عدلیه

ننګرهار

۰۰۹۲۳۴۱۰۲۸۴۶۰۵

۳۰

مولوی عبدالله ارشاد

رئیس عدلیه

بدخشان

۰۷۹۱۶۱۶۵۲۸

۳۱

مولوی نورالهادی فتح الله

رئیس عدلیه

لوګر

۰۷۰۵۷۹۰۷۲۱

۳۲

مولوی فضل الحق شاکر

رئیس عدلیه

کندهار

۰۷۰۰۵۵۲۱۷۸

۳۳

مولوی خلیل احمد

رئیس عدلیه

دایکندی

۰۷۶۵۳۷۵۴۴۶

۳۴    عدلیه رئیس نورستان