ریاست‌های ولایتی

ریاست های عدلیه در سرتاسر کشور منحیث واحدهای ثانوی وزارت عدلیه فعال بوده و در بخش های مساعدت های حقوقی، حل منازعات حقوقی، جلوگیری از غصب ملکیت های عامه، جمعیت ها, رهنمای معاملات و عریضه نویسی در قسمت ثبت و بازدید آنها خدمات ارائه مکینند که شماره های مربطه آنها را در جدول ذیل بدست آورده میتوانید.

شماره

اسم رئیس

وظیفه

ولایت

شماره واتساپ

1

شیخ عبدالمتین عمری

رئیس حقوق

کابل

0775348016

2

مولوی عبدالمتین احمد

رئیس تفیذ احکام

کابل

0777969691

3

مولوی حافظ مرجان حیدر

رئیس قضایای امارت

کابل

0703069272

4

شیخ عزیز الله

رئیس عدلیه

کندوز

0766662621

5

مولوی کمال الدین فاضل

رئیس عدلیه

سرپل

0300889440

6

مولوی  حیات الله امین

رئیس عدلیه

پکتیکا

0799260870

7

مولوی حماس

رئیس عدلیه

کنړ

0772050897

8

مولوی حنیف

رئیس عدلیه

فاریاب

0780503281

9

مولوی جانان خادمی

رئیس عدلیه

هرات

079۷758156

10

مولوی محمد رئیس محمدی

رئیس عدلیه

پکتیا

0773232855

11

مولوی عبدالقیوم

رئیس عدلیه

نیمروز

0791580956

12

مولوی شاهد

رئیس عدلیه

پنجشیر

0704571933

13

ملا عبدالرازق مرزوقی

رئیس عدلیه

بادغیس

0702561079

14

شیخ مولوی عبدالله

رئیس عدلیه

خوست

0700023256

15

مولوی فراح الدین محمدی

رئیس عدلیه

سمنګان

0766288496

16

مولوی عاصم مجاهد

رئیس عدلیه

غزنی

0790534271

17

مولوی عبدالوارث

رئیس عدلیه

زابل

0704183796

18

قاری شکر الله

رئیس عدلیه

کاپیسا

0767978344

19

مولوی محمد قاسم فرقانی

رئیس عدلیه

ارزګان

0770021579

20

مولوی قاضی فایز

رئیس عدلیه

غور

0783569691

21

مولوی ګل رسول  نصرت

رئیس عدلیه

بغلان

0711969696

22

مولوی محمد ندیم معاذ

رئیس عدلیه

بامیان

0765020604

23

مولوی امر الله مصلح

رئیس عدلیه

بلخ

0702833771

24

مولوی عثمان

رئیس عدلیه

میدان وردګ

0731009165

25

مولوی محمد نظر

رئیس عدلیه

جوزجان

0780618541

26

مولوی مرصاد

رئیس عدلیه

فراه

00989928670579

27

مولوی حکمت الله حکمت

رئیس عدلیه

تخار

0705090865

28

مولوی روح الله

رئیس عدلیه

لغمان

0789834128

29

مولوی محمدی

رئیس عدلیه

هلمند

0700796843

30

مولوی عبدالقدیر عابد

رئیس عدلیه

پروان

0786773698

31

مولوی فاتح الله فاتح

رئیس عدلیه

ننګرهار

0776092502

32

مولوی عبدالله ارشاد

رئیس عدلیه

بدخشان

0791616528

33

مولوی نورالهادی

رئیس عدلیه

لوګر

0705790721

34

سید نور آغا هاشمی

رئیس عدلیه

کندهار

0707342984

35

ملا نظرداد

رئیس عدلیه

دایکندی

0779171952

36

.

رئیس عدلیه

نورستان

.