در شش ماه نخست سال 1399 روند استخدام در 48 بست وزارت عدلیه طی مراحل شده‌است

وزارت عدلیه طی شش ماه اول سال مالی 1399 به تعداد 48 بست را به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده‌است و روند استخدام واجدان شرایط در این بست‌ها ادامه دارد.

در این 48 بست که در مرکز به اعلان سپرده شده بود، 1127 نفر ثبت نام کردند که از آن جمله 655 نفر در مرحله اول با داشتن شرایط این بست‌ها واجد شرایط شناخته شده و «شارت لیست» گردیدند و 472 نفر دیگر به دلیل عدم تکمیل اسناد، خلاف رشته بودن در بست‌های مورد نظر و نداشتن دیگر شرایط، واجد شرایط این بست‌ها شناخته نشدند.

امتحان رقابتی برای 655 تن از واجدان شرایط این بست‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطین ناشی از آن در شش ماه نخست سال مالی، برگزار نگردیده و قرار است به زودی این امتحانات برگزار گردد و افراد واجد شرایط جذب گردند.

وزارت عدلیه طی ربع اول و دوم سال مالی 1399 همچنین 450 تن از کارمندان وزارت شامل 77 کارمند زن را در برنامه‌های ارتقای ظرفیت و 42 تن را در نهادهای تحصیلی داخلی و خارجی برای فراگرفتن دوره‌های تحصیلی لیسانس، ماستری و دوکتورا معرفی کرده‌است.

از این میان یک کارمند به دوره لیسانس و 30 کارمند به دوره ماستری در داخل کشور و 10 تن به دوره ماستری و یک تن به دوره دوکتورا به خارج از کشور، اعزام شده‌اند. 87 نفر از کارمندان وزارت نیز طی این مدت مورد مکافات قرار گرفته‌اند.

وزارت عدلیه در تشکیل رسمی خود، 2887 کارمند دارد و 107 نفر نیز کارمندان بالمقطع این وزارت را تشکیل می‌دهند که مجموعاً 2994 کارمند در مرکز و ولایت در تشکیل وزارت عدلیه فعالیت دارند.

از این میان، 925 کارمند در مرکز و 2069 کارمند در ولایات ایفای وظیفه می‌کنند که 114 تن از کارمندان مرکزی، 263 کارمند ولایتی و هفت کارمند بالمقطع را زنان تشکیل می‌دهند.

برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.