اعلان کاریابی

hakeem_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۸ - ۱۱:۴۹
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد دو بست (رتبه سه)  مصحح متون دری خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۴۴/۶/۵ الی ۱۴۴۴/۶/۱۴ به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه:

مصحح متون دری

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت عدلیه 

بخش مربوطه:

ریاست عمومی انستیتوت امور   قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۲

گزارشده به:

رئیس ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق اسناد رسمی

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

۰۱۶-۰۳-۹۰-۵۰

تاریخ بازنگری:

۱۴/۱۰/۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: ترجمه اسناد تقنینی درمطابقت با نورم ها واستندرد های قبول شده از متن دری به پشتو و عکس آن.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 • معلومات همه جانبه در مورد اصول فقهی ، قوانين و اصطلاحات حقوقی غرض ترجمه اسناد تقنینی؛
 • تصحیح  اسناد تقنيني در مطابقت با نورم ها و معیارهای ملی و جهاني؛
 • تصحیح قوانین، فرامین، مقرره ها، قراردادها و کنوانسیونها از زبان دری به زبان پشتو وعکس آن؛
 • تطبیق و تصحیح متن ترجمه شده اسناد با اصل آن غرض نشر در جریده رسمی؛
 • تسلط کامل با لغات ، اصطلاحات حقوقی و فقهی و روش اصول نویسی زبان دری.
 • آشنایی با لغات، گرامر و اصول نویسی زبان پشتو.
 • اشتراک فعال در کمیته اجراییه تسوید اسناد تقنینی با داشتن صلاحیت ارایه نظر.
 • وظایف مدیریتی:
 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • اجراات به موقع طبق هدايت رئيس عمومي انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی ـ حقوقی؛
 • ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 • انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار؛
 • وظایف هماهنگی:
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت ایز فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن ریاست؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام ( سطح تحصیل و تجربه کاری ) :

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی  و ماده ۲۴ اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته های تحصیلی: حداقل درجه لیسانس در یکی از رشته های: (ادبیات دری، حقوق ، شرعیات و یا سند  مدارس دینی که معادلت آن از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد .

تجربه کاری: مرتبط   به وظیفه  دوسال  برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس.

داشتن حد اقل ۷۵ فیصد اوسط نمرات دوره تحصیلی لیسانس؛

مهارت های لازم: تسلط کامل  به  لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری)  و تسلط با زبان انگلیسی و عربی و  آشنایی با مهارت های کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده از  اینجا دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies