اعلان کاریابی

hakeem_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱ - ۱۰:۳۱
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه چهارم) عضو بورد نظارت و کنترول خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ الی۱۴۰۲/۸/۱۱هـ . ش مطابق ۱۴۴۵/۴/۸الی۱۴۴۵/۴/۱۸هـ . ق  به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: عضو بورد نظارت و کنترول

بست: (۴)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست تفتیش داخلی

موقعیت پست: کابل

گزارشده به: آمر بورد نظارت و کنترول

هدف وظیفه: نظارت و کنترول از روند اجراآت کاری مفتشین و ادارات تحت اثر وزارت در مطابقت با اصول، اهداف، پالیسی، لوایح، طرزالعمل ها و اسناد تقنینی نافذه مرتبط.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

۱- نظارت و کنترول از اجراآت مسلکی واجرائیوی تمام ریاست های وزارت عدلیه به منظور تشخیص فساد اداری، کاهش و جلو گیری از آن؛

۲- نظارت و کنترول از حالت و چگونگی عقب مانی و ناکامی در اجراآت کاری، ارائه نظریات اصلاحی جهت اتخاذ تصامیم مقامات ذیصلاح غرض رفع آن؛

۳- ترتیب گزارشات به موقع از ادارات نظارت شده و ارائه آن به آمر مربوط؛

۴- مطالبه اوراق و اسناد از ادارات مرتبط به منظور رسیدگی به شکایات مراجعین طبق هدایات آمرین ذیصلاح؛

۵- رسیدگی لازم و به موقع در خصوص شکایات واصله مراجعین و ارائه گزارش آن به آمریت مربوطه؛

وظایف مدیریتی:

۶- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

۷- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

۸- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

۹- هماهنگی و تأمین ارتباط با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اسلامیات، شرعیات، حقوق، اقتصاد، اداره و پالیسی عامه، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه؛

  • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  • داشتن مهارت ها در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies