اعلان کاریابی

hakeem_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ - ۱۱:۲۵
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه هفتم) مستری خویش را به مدت (۲۲) روز از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ الی ۱۴۰۲/۲/۱۰هـ . ش مطابق ۱۴۴۴/۹/۱۸الی۱۴۴۴/۱۰/۹هـ . ق  به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: مستری

بست: (۷)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوط: ریاست مالی واداری

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: ۱

گزارشده به: مدیر عمومی ترانسپورت

هدف وظیفه: اجراء و انجام امور ترمیماتی و فعال نگهداشتن وسایط وزارت .

معاش: ۳۲۰۰۰ افغانی 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. تفکیک و تشخیص عوارض وسایط راجع شده به ورکشاپ ترمیماتی؛
 2. طرح پیشنهادات و نیازمندی های امور ترمیماتی غرض رفع مشکلات تخنیکی وسایط؛
 3. حصول اطمینان از استفاده و بکار برد پرزه جات جدید در جریان فعالیت وسایط؛
 4. اکمال امور ترمیماتی وسایط بوقت و زمان معین آن؛
 5. تثبیت و تشخیص وسایط و امور ترمیماتی آنها که از لحاظ فنی غیر اقتصادی میباشد؛
 6. بکار انداختن افزار کار بطور سالم و معقول در جریان ترمیمات؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوطه؛
 2. ارائه گزارش شفاهی از فعالیت های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمرین مربوطه؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی:
 1. تسلیمی وسایل و تجهیزات تخنیکی امور ترمیماتی وسایط؛
 2. نصب و استفاده پرزه جات جدید وسایط و اعاده داغمه جات به دیپو مربوطه؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۸ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

9. رشته تحصیلی: داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه؛

 1. داشتن توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه.
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و  پشتو).

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی ولایحه وظایف بست اعلان شده از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies