اعضای مسلکی بورد بررسی از اسناد احزاب سیاسی

waheed
دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۴۷

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    اعضای مسلکی بورد بررسی از اسناد احزاب سیاسی

بست:                4

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه: وزات رعدلیه/ معینیت امور اجتماعی/ ریاست عمومی انسجام/ ریاست احزاب سیاسی / آمریت احزاب سیاسی

موقعیت پست:   کابل

تعداد پست:      1

گزارشده به:      آمر  احزاب سیاسی

گزارش گیر از:ندارد

هدف وظیفه: بررسی و ملاحظه اسناد احزاب سیاسی در مطابقت به احکام قانون؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

   وظایف تخصصی:

 1. بررسی اسناد واصله احزاب سیاسی درمطابقت با احکام قانون به منظور ثبت احزاب سیاسی؛
 2. تطبیق امضای جدول موسسین  احزاب سیاسی با سایر اسناد مربوط جهت جلوگیری از جعل و تزویر در اجراأت احزاب سیاسی؛
 3. مطالعه و بررسی اساسنامه و مرامنامه احزاب سیاسی و تثبیت نکات مخالف قانون، اصلاح و جلوگیری از تناقض با احکام  قانون به منظور شفافیت؛
 4. ابراز نظر در مورد چگونگی اسناد احزاب سیاسی و پیشنهاد آن به ریاست انسجام جهت توزیع جواز نامه؛
 5. اشتراک در جلسات کاری ریاست انسجام به منظور انعکاس فعالیت ها و اخذ هدایات لازم در مورد؛

         وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

         وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های مربوطه وسایر بخش های ذیربط جهت حصول اهداف متوقعه؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: حقوق,  شرعیات, اداره عامه،اداره روابط بین الملل،پالیسی اداره عامه،علوم اجتماعی،حکومت و پالیسی عامه،مدیریت دولتی،ارتباطات،اداره تجارت،مدیریت اطلاعات و مدیریت عمومی و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: داشتن یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.
 3. مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی, مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

4.  موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد برای احراز این بست در خواست نمایند؛

 علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از ویب سایت (https://moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies