کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها، بیش از ۱۰۰ جریب زمین امارتی شهرک میرویس در کابل را استرداد کرد

hayat_admin
پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۹ - ۹:۵۶
.

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده بر اساس فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی (سلطانی)، مرعی عامه و وقفی، بیش از ۱۰۰ جریب زمین امارتی شهرک میرویس واقع ناحیه هشتم کابل را استرداد کرد.

این کمیسیون موضوع شهرک میرویس را بررسی کرده بود و آن را جهت فیصله شرعی و قانونی به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی سپرده بود. محکمه مذکور بعد از بررسی موضوع، طی فیصله‌ای به تاریخ ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۵ هجری قمری، ۴۰۰ جریب زمین شهرک مذکور را بر اساس اسناد و قباله‌ها شخصی و مباقی آن را امارتی دانست.

بر اساس این فیصله، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها ساحه را خط اندازی کرده و زمین‌های شخصی را از زمین‌های امارتی تفکیک و زمین‌های امارتی موجود در ساحه را استرداد نمود.

جلوگیری از غصب زمین‌های امارتی و استرداد زمین‌های غصب شده یکی از اهداف اساسی امارت اسلامی افغانستان می‌باشد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده به همین منظور ایجاد شده است. این کمیسیون مسوولیت دارد تا زمین‌های امارتی (سلطانی)، مرعی عامه و وقفی غصب شده را از نزد غاصبان و زورمندان و ذوالید غیر شرعی استرداد نماید و این روند در تمام ولایات افغانستان به سرعت ادامه دارد.

 این کمیسیون در کنار خود چهار محکمه اختصاصی و در هر ولایت یک هیأت تخنیکی تشخیص و تثبیت زمین‌های غصب شده را دارد که برای رسیدن به این اهداف کار می‌کنند.