لیست احزاب سیاسی که از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند

رهنمائی برای احزابیکه بخاطر ثبت به ریاست انسجام مراجعه مینمایند.

یک ورق درخواست عنوانی وزارت عدلیه:

درخواست از سوی موسسان ویا شخصی که به وی ازجانب موسسان، هیات رهبری ویا شورای مرکزی حزب تفویض صلاحیت شده باشد .

اگر چنانچه رئیس حزب درخواست را امضا مینماید باید اعضای موسس یا بالاترین مقام تصمیم گیر حزب ریاست موصوف راطی یک ورق تائید وامضا نماید واین امضا کنندگان بشمول رئیس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته می شوند.

نام حزب سیاسی وآدرس دفتر مرکزی آن وشماره تلفن دریک ورق.
شهرت درخواست دهنده گان (اسم ، ولد، ولدیت ، نمبر تذکره ، محل صدور، سکونت اصلی سکونت فعلی، وظیفه ، سمت حزبی امضا).
منابع تمویل .
سمبول ، اشعار وسایر مدارک تثبیت کننده هویت حزب (تشریح سمبول).
ارائه اسناد مصدقه ثبت ودارائی حزب از وزارت مالیه .
خانه پری درست فورمه درخواست عضویت حزب سیاسی از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه(.
نوت: درمورد خانه پری فورمه ها موارد ذیل جداً رعایت شود.

خانه پری به شکل خوانا ومنظم باشد خط خوردگی نداشته باشد دوقلمه هم نباشد.
درمقابل محل سکونت اصلی وفعلی چنانچه داوطلب عضویت در اطراف زندگی مینماید قریه، ولسوالی وولایت نوشته شود وچنانچه داوطلب عضویت حزب درمراکز شهرها زندگی مینماید محل زندگی درشهر، ناحیه وولایت مربوطه نوشته شود .
امضای کارمند با صلاحیت حزب که در ذیل فورمه امضا مینماید از سوی رئیس حزب تائید ورسماً با نمونه امضای آن به ریاست انسجام معرفی شود.
درمقابل وظیفه بصورت تفصیلی نوشته شود که درکدام ارگان دولتی وغیردولتی کارمیکند.
فوتوکاپی تذکره های افراد یا فوتوکاپی کارت انتخابات ضمیمه فورمه های عضویت الزامی است .
ارائه مرامنامه واساسنامه حزب ودرذیل آن امضای رهبر حزب.
بیوگرافی درخواست دهندگان به امضای خودشان ویک قطعه عکس شان .

تعهد کتبی از حزب مربوطه مبنی براینکه افراد نظامی، حارنوالان،قضات،پولیس ومنسوبین امنیت ملی ، کمیسیون های مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون اصلاحات اداری، عضویت حزب شان را ندارند.
تعهد کتبی از رهبرحزب مبنی براینکه نیروی نظامی نداشته ودرآینده هم نخواهم داشت .
تعهد نامه DDR
درصورتیکه حزب بیرق حزبی داشته باشد باید تشریح شود .

  فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

  فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

  تعهدنامه

  لیست احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه

  شماره

  نام حزب

  رئیس حزب

  آدرس

  شماره تماس

  1

  حزب مشارکت ملی افغانستان

  حاجی نجیب الله "کابلی"

  کابل- ناحیه17- سرک بوستان- بوستان کابل

  0798833333

  2

  حزب متحد ملی افغانستان

  نورالحق "علومی"

  سرک دوم شیرپور-خانه نمبر5

  0799308484

  3

  حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان

  سید اسحق "گیلانی"

  کابل- ناحیه10- چهارراهی انصاری- سرک کلوله پشته-دست راست سرک2- دست چپ تعمیردوم

  0799007113 

   0799486558

  4

  حزب پیوند ملی افغانستان

  الحاج سید منصور "نادری"

  کابل- چهارارهی تایمنی- متصل جماعت خانه عمومی مرکزی

  0772077980 

    0772077957

  5

  حزب وحدت اسلامی افغانستان

  محمد کریم "خلیلی"

  کابل- ناحیه6- کارته3- سرک9- خانه نمبر570

  0771292637

  0777007700

  6

  حزب جمهوری خواهان افغانستان

  حبیب الله "سنجر"

  کابل- شهر نو- قلعه فتح الله- سرک ششم دست چپ

  0729116812

  0730207536

  7

  حزب ملی وطن

  شیر الله جبارخیل

  رو بروی چمن حضوری منزل چهارم مارکیت تجارتی رحمت زاده واقع قالین فروشی ناحیه اول

  0799323793 

    0799462379

  8

  حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان

  بختیارگل "حمت"

  کابل- ناحیه 5- حصه الف خوشحالخان مینه-عقب بلاکهای شاداب ظفر- بالمقابل دفترحزب اسلامی افغانستان

  0744900300

  0780009090

  9

  حزب دعوت اسلامی افغانستان

  استاد عبدالرب رسول "سیاف"

  کابل- خوشحال خان مینه- عقب مسجد کویتی

  0799600600 

   0786277277

  10

  حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان

  سیدحامد "گیلانی"

  کابل- ملالی وات- جوار سفارت اندونیزیا

  0700276597 

   0777276597
   2200137

  11

  حزب توحید مردم افغانستان

  فضل احمد "رشتیا"

  بین سرک دهمزنگ الا دارالامان واقع در پنجصد متری دهمزنگ به طرف دارالامان دست چپ

  0700298763 

   0700822260 

   0700273056

  12

  د افغانستان د ملی وحدت ولسی تحریک گوند

  عبدالحکیم "نورزی"

  کابل- شیرپور- نزدیک چهارراهی شهید- خانه نمبر 1245

  0798176853

  0795078525

  13

  حزب وحدت ملی افغانستان

  عبدالرشید "جلیلی"

  کابل- ناحیه پنجم- خوشحال خان الف- سه راهی پوهنتون تعلیم و تربیه- مقابل مرکزملی تداوی واحیای مجدد معتادین

  0777970566

  14

  حزب افغان ملت

  ستانه گل"شیرزاد"

  کابل-ناحیه8- سرک اول شاه شهید- جنب لیسۀ استاد بیتاب 

  0787886251

  0700695892 

  15

  د افغانستان د سولې غورځنګ ګوند

  شهنواز "تڼي"

  کابل- کلوله پشته- تعمیربانک AIB

  0700290106

  16

  حزب انسجام ملی افغانستان

  نجیب الله صادق "مدبر"

  ولایت کابل- ناحیه سوم- کوته سنگی- گولای دواخانه

  0702020256

  0799151543

  17

  حزب صلح ملی اسلامی افغانستان

  الحاج شاه محمود "پوپل"

  کابل ناحیه 4- کارته پروان –کوچه آخر چهار راهی پروان دوم .

  0700852060

  0789106656

  0771191718

  18

  حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان

  محمد یاسین "حبیب"       

  کابل- سرک80 متره- نارسیده به چهارراهی لب جر-عبدالخالق پلازا- جنب لولوسنتر منزل4-اپارتمان12

  0700482173  

    0799312458

  19

  حزب اقتدار اسلامی افغانستان

  انجینر احمد شاه "احمدزی"

  کابل، ناحیه10-سرک 10 وزیرمحمداکبرخان- خانه3 دست چپ

  0799331210 

    0799189293

  20

    حزب الله افغانستان

  حاجی احمد

  ولایت هرات- ناحیه پنجم شاروالی- سرک "64" متره- کوچه اول- باغ دشت

  0799035788 

   0799299077

  21

  حزب همبستگی افغانستان

  محمد داود "رزمک"

  کابل- ایوب خان مینه- قلعه افغانها- مقابل سرک شورای ملی- کوچه 27 خانه 13

  0700231590

  0708900325

  0789050609

  22

  حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان    

  حاجی محمد "محقق"

  کابل- چهاراهی دهبوری- بین شفاخانه الخیر و دانشگاه جامعه المصطفی                                              

  0778864704 

   0799313327

  23

  حزب رسالت مردم افغانستان

  نورآقا "روئین"                      

  کابل – جاده میوند- منزل سوم مرکز تجارتی المپیاد پلازا

  0797364092

  0789074636

  24

  حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان      

  باتور "دوستم"

  سرپرست             

   کابل- شیرپور- پهلوی خانه جنرال دوستم

  0797612612 

  0708709999

  25

  حزب کنگره ملی افغانستان           

  عبدالطیف (پدرام )   

  کابل- سینمای بهارستان-سرک1- روبروی عزیزی بانک- خانه نمبر1

  0702022222

  0783109007

  26

  حزب اسلامی افغانستان

  عبدالهادی (ارغندیواال )

  کابل –ناحیه پنجم – خوشحال مینه – عقب بلاک های شاداب ظفر

  0707812828

  0772399158

  0787330338

  27

  حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان

  عبدالوحید "وحید"

  کابل- ناحیه 4- تایمنی- سرک 6 دست چپ- مقابل خانه نمبر900 وکیل گذر

  0798297499

  0774002022

  28

  حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان

  الحاج محمد موسی"هوتک"

  ناحیه 5 روبروی سیلومرکزی سرک تصدی ملی بس مقابل تانگ تیل

  0777654009

  0773565092

  29

  حزب حركت اسلامي افغانستان

  عبدالغني "كاظمي"

  کابل- ناحیه سوم- چهارراهی پل سرخ- کوچه فاینست

  0700276705

  0799401668

  0700941016

  0202504354

  30

  حزب جبهه ملی نجات افغانستان

  ذبیح الله "مجددی"

  کابل- ناحیه 5 – خوشحال مینه-سرک چهارراهی قمبر- ایستگاه موترشوئی- گذشته ازمسجد امام اعظم- کوچه3 دست راست

  0799302418

  0780262437

  31

  حزب اسلامی متحد افغانستان

  وحیدالله "سباوون"

  کابل- جمال مینه- سرک اول – عقب لیسه غازی

  0788400788

  0789502014

  0700811931

  32

  حزب ثبات ملی افغانستان

  احمد "هوتک"

  کابل- ناحیه اول –  مندوی - سرای خورد حاجی هزار ګل- منزل سوم

  0796160006

  0786427585

  33

  حزب حق و عدالت

  داکترمعین گل "څمکنی"

  ناحیه دهم- کوچه چهارم شیرپور- بالا مسجد شیرپور کابل افغانستان

  0798333111

  0708131262

   

  34

  حزب عدالت وتوسعه افغانستان

  محمد جواد

  کابل- حوزه3- گولائی دواخانه-جوارشفاخانه طلوع صحت

  0772057022

  0700292602

  0700222906

  35

  حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

  سید خلیل الله "انوری"

  کابل- ناحیه سوم- کوچۀ هوتل الماس غرب وحلبی سازی

  0797163005

  0744134343

  36

  حزب جمعیت اسلامی افغانستان

  صلاح الدین "ربانی"

  کابل – ناحیه 4-کارته پروان- مقابل دروازه شرقی لیسه نادریه

  0788888882

  0786555888

  0202203808

  0744322222

  37

  حزب اقتدار ملی افغانستان

  سید علی اکبر

  کابل- کارته چهار- گولائی پل سرخ- مقابل مسجد عمر جان قندهاری

  0782955905

  0700180693

  38

  حزب نهضت اسلامی افغانستان

  مولوی محمد مختار مفلح

  کابل- میدان مارکیت میوه- جوار حوزه چهارم امنیتی پولیس- ساختمان حاجی سید احمد

  0700210406

  0777210406

  39

  حزب ملت افغانستان

  جعفر مهدوی

  کابل-ناحیه ششم- پل سرخ-کوچه بانکسیدار- خانه نمبر 32

  0794033340

  0796199241

  40        

  حزب آزادی خواهان مردم افغانستان

  محمد ظریف

  "ناصری"

  کابل- ناحیه 11- حصه اول خیرخانه- مقابل باختربانک- حاجی گل پلازا- طبقه دوم

  0772423227

  41      

  د افغانستان متحد ملت گوند

  عبدالرحیم "ایوبی"

  کابل- دهبوری- سرک کوچه لیسه رحمن بابا

  0783525154

  42

  حزب قیام ملی افغانستان

  زمریالی "احدی"

  ادرس - کابل ناحیه 5- مقابل سیلو- کوچۀ مسجد ویس قرن- خانۀ نمبر(55)

  0700308341

  0202563661

  43

  حزب افغانستان واحد

  محمدواصل "رحیمی"

  کابل- کلوله پشته بین چهارراهی ترافیک و گل سرخ- عظیم پلازا- منزل سوم- اپارتمان 13

  0788828270

  0789002016

  0777417786

  44

  حزب رفاه ملی افغانستان

  محمد حسن "جعفری"

  کابل- کارته 4- مقابل لیسه غازی- داخل کوچه سمت چپ- دروازه3-منزل خلیل الله خلیلی

  0700293344

  0707876145

   

  45

  حراست اسلامی افغانستان

  محمد اکبری

  کابل – ناحیه3 – گولائی دواخانه- کوچه حلبی سازی- دست راست کوچه اول

  0799348207

  0799334236

  46

  حزب عدالت

  عبدالرشید "ایوبی"

  کابل - شیرپور- کوچه7- خانه3 دست چپ

  0798440000

  0202313955

  47

  حزب(د وحدت المسلمین تحریک گوند)

  مولوی وزیرمحمد "وحدت"

  ولایت کنر-اسعداباد-چوک شهیدان

  0771355019

  0772040519

  48

  حرکت اسلامی ملت افغانستان

  سیدمحمدهادی "هادی"

  کابل-کوچه ناحیه6- کوچه فرعی2-کوچه شمالی ریاست پاسپورت

  0781336900

  0704511122

  49

  تحول ورفاه افغانستان

  محمداشرف "احمدزی"

  کابل- ناحیه4- سرک کلوله پشته-مقابل هوتل کابل کروکی- جنب هوتل اندخوی ترکمن

  0706133221

  0770281050

  0786234337

  50

  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

  تغیرنام(حزب آبادی افغانستان)

  محمدداود "راوش"

  کابل- ناحیه4- کوچه مسجدحاجی میراحمد

  0700259737

  0799322137

  51

  دافغانستان ولسی حرکت گوند

  صدیق الله "فهیم"

  کابل- ناحیه10- سرک12 قلعه فتح الله

  0700319110

  0700199912

  0799175770

  52

  دافغانستان نوی بنست گوند

  احمدالله "علیزی"

  کابل- ناحیه10- شیرپور- سرک6-خانه82

  0700300156

  53

  حزب بیداری ملت افغانستان

  عبدالمقصود "حسن زاده"

  کابل- ناحیۀ11- پنصدفامیلی- مقابل شفاخانۀ غلام فاروق نجرابی

  0785651900

  0777319750

  0729101020

  54

  حزب اعتدال افغانستان

  سیدحسن "صفائی"

  کابل-ناحیه3-چهارراهی شهید- کوچه سلیمان یاری

  0786155450

  0730005550

  0700501266

  55

  حزب توسعه افغانستان

  مهدی "حسنی"

  کابل- ناحیه3-چوک دهبوری- سرک رحمان بابا- دست راست-کوچه اول

  0789608561

  0770384910

  0780720058

  56

  حزب حرکت انقلاب اسلامی سعادت افغانستان

   

  کابل- جاده ملالی- جواروزارت داخله سابقه – مقابل سفارت هندوستان

  0777600835

  0787754514

  57

  حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

  ابوالحسین "یاسر"

  کابل- ناحیه3- پل سرخ- کوچه محب زاده

  0799181812

  0780068785

  58

  حزب حمایت نظام اسلامی افغانستان

  مولوی امین الله "امین"

  کابل-ناحیه8 - سرک2  شاه شهید

  0799144474

  0771060668

  59

  حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان

  سیدمحمدعلی "جاوید"

  کابل- ناحیه3- کارته 4-مسجدشیرشاه سوری – نزدیک دانشگاه ابن سینا- راس عکاسی وفوتوکاپی

  0774519740

  0729750007

  60

  حزب اجماع روشنگران ملی افغانستان

  محمد صبور"فرملی"

  کابل- ناحیه6- کارته3- سرک4-کارنرسرک کوچه پاسپورت

  0700190031

  0707020302

  61

  حزب خدمتگارمردم افغانستان

  محمدهارون "رهین"

  کابل- ناحیه10- وزیراکبرخان- سرک15- کوچه4- شماره (405)

  0798227755

  0795071762

  0700276292

  62

  حزب برابری مردم افغانستان

  داود علی"نجفی"

  کابل- ناحیه3- سرک6- نزدیک ریاست پاسپورت- کوچه مسجد ازبکها- خانه نمبر427

  0796976105

  0798216135

  0700977777

  63

  حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

  خواجه محمد "صدیقی"

  کابل- حوزه3- کارته4- مقابل پوهنتون ابوریحان

  0795186151

  0730045551

  0789307366

  64

  حزب عدالت اسلامی ملت افغانستان

  عبدالقاهر"شریعتی"

  کابل - ناحیه10-قلعه فتح الله-سرک2- مقابل دفترمؤسسه آغاخان

  0789994774

  0782757810

  0700218759

  65

  حزب نهضت ملی گرائی افغانستان

  سید احمدشکیب "منتظری"

  کابل- ناحیه3- پل سوخته- کوچه برج برق- بالای واحد شفاخانه فردوس

  0700020608

  0797495553

  66

  حزب هیواد

  دلاور "فیضان"

  کابل- ناحیه7- سرک دارالامان-مقابل تلویزیون آریانا

  0786294555

  0789130055

  67

  دافغانستان دسولی اوپرمختگ اسلامی حزب

  حاجی دین محمد

  کابل- ناحیه 6- سه راهی علاوالدین- مقابل سمت غرب تانگ تیل

  0700601010

  0788250240

  68

  حزب حرکت اسلامی ثبات افغانستان

  سیدمحمدابراهیم "کامل"

  کابل- ناحیه6- پل سوخته- استگاه سابقه

  0799249753

  0778332026

  0700006868

  69

  حزب موج تحول افغانستان

  فوزیه "کوفی"

  کابل- ناحیۀ10- سرک 4 شیرپور

  0707250000

  70

  حزب جنبش نوین مردم افغانستان

  احمد"ایشچی"

  کابل - ناحیه10-سرک3وزیراکبرخان- کوچه 2 دست چپ - خانه181

  0799044436

  0797110015

  71

  حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان

  سیدمهدی"انوری"

  کابل- چهارراهی دهبوری- طرف چهارراهی شهید- دست راست-کوچه اول- خانه پنجم

  0780560012

  72

  حزب وحدت نوین اسلامی افغانستان

  غلام عباس"ابراهیم زاده"

  شهرکابل- کارته3- سرک10شورا

  0774900000

  0794444889

  73

  حزب تفکر ملی اسلامی افغانستان

   نیاز الله عاطف

  سرک اول خوشحال خان مینه  کوچه اول عقب بلاک شهرسازی     

  0774501953