لیست احزاب سیاسی که از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ نموده اند

رهنمائی برای احزابیکه بخاطر ثبت به ریاست انسجام مراجعه مینمایند.

یک ورق درخواست عنوانی وزارت عدلیه:

درخواست از سوی موسسان ویا شخصی که به وی ازجانب موسسان، هیات رهبری ویا شورای مرکزی حزب تفویض صلاحیت شده باشد .

اگر چنانچه رئیس حزب درخواست را امضا مینماید باید اعضای موسس یا بالاترین مقام تصمیم گیر حزب ریاست موصوف راطی یک ورق تائید وامضا نماید واین امضا کنندگان بشمول رئیس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته می شوند.

نام حزب سیاسی وآدرس دفتر مرکزی آن وشماره تلفن دریک ورق.
شهرت درخواست دهنده گان (اسم ، ولد، ولدیت ، نمبر تذکره ، محل صدور، سکونت اصلی سکونت فعلی، وظیفه ، سمت حزبی امضا).
منابع تمویل .
سمبول ، اشعار وسایر مدارک تثبیت کننده هویت حزب (تشریح سمبول).
ارائه اسناد مصدقه ثبت ودارائی حزب از وزارت مالیه .
خانه پری درست فورمه درخواست عضویت حزب سیاسی از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه(.
نوت: درمورد خانه پری فورمه ها موارد ذیل جداً رعایت شود.

خانه پری به شکل خوانا ومنظم باشد خط خوردگی نداشته باشد دوقلمه هم نباشد.
درمقابل محل سکونت اصلی وفعلی چنانچه داوطلب عضویت در اطراف زندگی مینماید قریه، ولسوالی وولایت نوشته شود وچنانچه داوطلب عضویت حزب درمراکز شهرها زندگی مینماید محل زندگی درشهر، ناحیه وولایت مربوطه نوشته شود .
امضای کارمند با صلاحیت حزب که در ذیل فورمه امضا مینماید از سوی رئیس حزب تائید ورسماً با نمونه امضای آن به ریاست انسجام معرفی شود.
درمقابل وظیفه بصورت تفصیلی نوشته شود که درکدام ارگان دولتی وغیردولتی کارمیکند.
فوتوکاپی تذکره های افراد یا فوتوکاپی کارت انتخابات ضمیمه فورمه های عضویت الزامی است .
ارائه مرامنامه واساسنامه حزب ودرذیل آن امضای رهبر حزب.
بیوگرافی درخواست دهندگان به امضای خودشان ویک قطعه عکس شان .

تعهد کتبی از حزب مربوطه مبنی براینکه افراد نظامی، حارنوالان،قضات،پولیس ومنسوبین امنیت ملی ، کمیسیون های مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون اصلاحات اداری، عضویت حزب شان را ندارند.
تعهد کتبی از رهبرحزب مبنی براینکه نیروی نظامی نداشته ودرآینده هم نخواهم داشت .
تعهد نامه DDR
درصورتیکه حزب بیرق حزبی داشته باشد باید تشریح شود .

فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان

فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

تعهدنامه

لیست احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه

شماره

نام حزب

رئیس حزب

آدرس

شماره تماس

1

حزب مشارکت ملی افغانستان

حاجی نجیب الله "کابلی"

کابل- ناحیه17- سرک بوستان- بوستان کابل

0798833333

2

حزب متحد ملی افغانستان

نورالحق "علومی"

سرک دوم شیرپور-خانه نمبر5

0799308484

3

حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان

سید اسحق "گیلانی"

کابل- ناحیه10- چهارراهی انصاری- سرک کلوله پشته-دست راست سرک2- دست چپ تعمیردوم

0799007113 

 0799486558

4

حزب پیوند ملی افغانستان

الحاج سید منصور "نادری"

کابل- چهارارهی تایمنی- متصل جماعت خانه عمومی مرکزی

0772077980 

  0772077957

5

حزب وحدت اسلامی افغانستان

محمد کریم "خلیلی"

کابل- ناحیه6- کارته3- سرک9- خانه نمبر570

0771292637

0777007700

6

حزب جمهوری خواهان افغانستان

حبیب الله "سنجر"

کابل- شهر نو- قلعه فتح الله- سرک ششم دست چپ

0729116812

0730207536

7

حزب ملی وطن

شیر الله جبارخیل

رو بروی چمن حضوری منزل چهارم مارکیت تجارتی رحمت زاده واقع قالین فروشی ناحیه اول

0799323793 

  0799462379

8

حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان

بختیارگل "حمت"

کابل- ناحیه 5- حصه الف خوشحالخان مینه-عقب بلاکهای شاداب ظفر- بالمقابل دفترحزب اسلامی افغانستان

0744900300

0780009090

9

حزب دعوت اسلامی افغانستان

استاد عبدالرب رسول "سیاف"

کابل- خوشحال خان مینه- عقب مسجد کویتی

0799600600 

 0786277277

10

حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان

سیدحامد "گیلانی"

کابل- ملالی وات- جوار سفارت اندونیزیا

0700276597 

 0777276597
 2200137

11

حزب توحید مردم افغانستان

فضل احمد "رشتیا"

بین سرک دهمزنگ الا دارالامان واقع در پنجصد متری دهمزنگ به طرف دارالامان دست چپ

0700298763 

 0700822260 

 0700273056

12

د افغانستان د ملی وحدت ولسی تحریک گوند

عبدالحکیم "نورزی"

کابل- شیرپور- نزدیک چهارراهی شهید- خانه نمبر 1245

0798176853

0795078525

13

حزب وحدت ملی افغانستان

عبدالرشید "جلیلی"

کابل- ناحیه پنجم- خوشحال خان الف- سه راهی پوهنتون تعلیم و تربیه- مقابل مرکزملی تداوی واحیای مجدد معتادین

0777970566

14

حزب افغان ملت

ستانه گل"شیرزاد"

کابل-ناحیه8- سرک اول شاه شهید- جنب لیسۀ استاد بیتاب 

0787886251

0700695892 

15

د افغانستان د سولې غورځنګ ګوند

شهنواز "تڼي"

کابل- کلوله پشته- تعمیربانک AIB

0700290106

16

حزب انسجام ملی افغانستان

نجیب الله صادق "مدبر"

ولایت کابل- ناحیه سوم- کوته سنگی- گولای دواخانه

0702020256

0799151543

17

حزب صلح ملی اسلامی افغانستان

الحاج شاه محمود "پوپل"

کابل ناحیه 4- کارته پروان –کوچه آخر چهار راهی پروان دوم .

0700852060

0789106656

0771191718

18

حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان

محمد یاسین "حبیب"       

کابل- سرک80 متره- نارسیده به چهارراهی لب جر-عبدالخالق پلازا- جنب لولوسنتر منزل4-اپارتمان12

0700482173  

  0799312458

19

حزب اقتدار اسلامی افغانستان

انجینر احمد شاه "احمدزی"

کابل، ناحیه10-سرک 10 وزیرمحمداکبرخان- خانه3 دست چپ

0799331210 

  0799189293

20

  حزب الله افغانستان

حاجی احمد

ولایت هرات- ناحیه پنجم شاروالی- سرک "64" متره- کوچه اول- باغ دشت

0799035788 

 0799299077

21

حزب همبستگی افغانستان

محمد داود "رزمک"

کابل- ایوب خان مینه- قلعه افغانها- مقابل سرک شورای ملی- کوچه 27 خانه 13

0700231590

0708900325

0789050609

22

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان    

حاجی محمد "محقق"

کابل- چهاراهی دهبوری- بین شفاخانه الخیر و دانشگاه جامعه المصطفی                                              

0778864704 

 0799313327

23

حزب رسالت مردم افغانستان

نورآقا "روئین"                      

کابل – جاده میوند- منزل سوم مرکز تجارتی المپیاد پلازا

0797364092

0789074636

24

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان      

باتور "دوستم"

سرپرست             

 کابل- شیرپور- پهلوی خانه جنرال دوستم

0797612612 

0708709999

25

حزب کنگره ملی افغانستان           

عبدالطیف (پدرام )   

کابل- سینمای بهارستان-سرک1- روبروی عزیزی بانک- خانه نمبر1

0702022222

0783109007

26

حزب اسلامی افغانستان

عبدالهادی (ارغندیواال )

کابل –ناحیه پنجم – خوشحال مینه – عقب بلاک های شاداب ظفر

0707812828

0772399158

0787330338

27

حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان

عبدالوحید "وحید"

کابل- ناحیه 4- تایمنی- سرک 6 دست چپ- مقابل خانه نمبر900 وکیل گذر

0798297499

0774002022

28

حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان

الحاج محمد موسی"هوتک"

ناحیه 5 روبروی سیلومرکزی سرک تصدی ملی بس مقابل تانگ تیل

0777654009

0773565092

29

حزب حركت اسلامي افغانستان

عبدالغني "كاظمي"

کابل- ناحیه سوم- چهارراهی پل سرخ- کوچه فاینست

0700276705

0799401668

0700941016

0202504354

30

حزب جبهه ملی نجات افغانستان

ذبیح الله "مجددی"

کابل- ناحیه 5 – خوشحال مینه-سرک چهارراهی قمبر- ایستگاه موترشوئی- گذشته ازمسجد امام اعظم- کوچه3 دست راست

0799302418

0780262437

31

حزب اسلامی متحد افغانستان

وحیدالله "سباوون"

کابل- جمال مینه- سرک اول – عقب لیسه غازی

0788400788

0789502014

0700811931

32

حزب ثبات ملی افغانستان

احمد "هوتک"

کابل- ناحیه اول –  مندوی - سرای خورد حاجی هزار ګل- منزل سوم

0796160006

0786427585

33

حزب حق و عدالت

داکترمعین گل "څمکنی"

ناحیه دهم- کوچه چهارم شیرپور- بالا مسجد شیرپور کابل افغانستان

0798333111

0708131262

 

34

حزب عدالت وتوسعه افغانستان

محمد جواد

کابل- حوزه3- گولائی دواخانه-جوارشفاخانه طلوع صحت

0772057022

0700292602

0700222906

35

حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

سید خلیل الله "انوری"

کابل- ناحیه سوم- کوچۀ هوتل الماس غرب وحلبی سازی

0797163005

0744134343

36

حزب جمعیت اسلامی افغانستان

صلاح الدین "ربانی"

کابل – ناحیه 4-کارته پروان- مقابل دروازه شرقی لیسه نادریه

0788888882

0786555888

0202203808

0744322222

37

حزب اقتدار ملی افغانستان

سید علی اکبر

کابل- کارته چهار- گولائی پل سرخ- مقابل مسجد عمر جان قندهاری

0782955905

0700180693

38

حزب نهضت اسلامی افغانستان

مولوی محمد مختار مفلح

کابل- میدان مارکیت میوه- جوار حوزه چهارم امنیتی پولیس- ساختمان حاجی سید احمد

0700210406

0777210406

39

حزب ملت افغانستان

جعفر مهدوی

کابل-ناحیه ششم- پل سرخ-کوچه بانکسیدار- خانه نمبر 32

0794033340

0796199241

40        

حزب آزادی خواهان مردم افغانستان

محمد ظریف

"ناصری"

کابل- ناحیه 11- حصه اول خیرخانه- مقابل باختربانک- حاجی گل پلازا- طبقه دوم

0772423227

41      

د افغانستان متحد ملت گوند

عبدالرحیم "ایوبی"

کابل- دهبوری- سرک کوچه لیسه رحمن بابا

0783525154

42

حزب قیام ملی افغانستان

زمریالی "احدی"

ادرس - کابل ناحیه 5- مقابل سیلو- کوچۀ مسجد ویس قرن- خانۀ نمبر(55)

0700308341

0202563661

43

حزب افغانستان واحد

محمدواصل "رحیمی"

کابل- کلوله پشته بین چهارراهی ترافیک و گل سرخ- عظیم پلازا- منزل سوم- اپارتمان 13

0788828270

0789002016

0777417786

44

حزب رفاه ملی افغانستان

محمد حسن "جعفری"

کابل- کارته 4- مقابل لیسه غازی- داخل کوچه سمت چپ- دروازه3-منزل خلیل الله خلیلی

0700293344

0707876145

 

45

حراست اسلامی افغانستان

محمد اکبری

کابل – ناحیه3 – گولائی دواخانه- کوچه حلبی سازی- دست راست کوچه اول

0799348207

0799334236

46

حزب عدالت

عبدالرشید "ایوبی"

کابل - شیرپور- کوچه7- خانه3 دست چپ

0798440000

0202313955

47

حزب(د وحدت المسلمین تحریک گوند)

مولوی وزیرمحمد "وحدت"

ولایت کنر-اسعداباد-چوک شهیدان

0771355019

0772040519

48

حرکت اسلامی ملت افغانستان

سیدمحمدهادی "هادی"

کابل-کوچه ناحیه6- کوچه فرعی2-کوچه شمالی ریاست پاسپورت

0781336900

0704511122

49

تحول ورفاه افغانستان

محمداشرف "احمدزی"

کابل- ناحیه4- سرک کلوله پشته-مقابل هوتل کابل کروکی- جنب هوتل اندخوی ترکمن

0706133221

0770281050

0786234337

50

حزب ملی ترقی مردم افغانستان

تغیرنام(حزب آبادی افغانستان)

محمدداود "راوش"

کابل- ناحیه4- کوچه مسجدحاجی میراحمد

0700259737

0799322137

51

دافغانستان ولسی حرکت گوند

صدیق الله "فهیم"

کابل- ناحیه10- سرک12 قلعه فتح الله

0700319110

0700199912

0799175770

52

دافغانستان نوی بنست گوند

احمدالله "علیزی"

کابل- ناحیه10- شیرپور- سرک6-خانه82

0700300156

53

حزب بیداری ملت افغانستان

عبدالمقصود "حسن زاده"

کابل- ناحیۀ11- پنصدفامیلی- مقابل شفاخانۀ غلام فاروق نجرابی

0785651900

0777319750

0729101020

54

حزب اعتدال افغانستان

سیدحسن "صفائی"

کابل-ناحیه3-چهارراهی شهید- کوچه سلیمان یاری

0786155450

0730005550

0700501266

55

حزب توسعه افغانستان

مهدی "حسنی"

کابل- ناحیه3-چوک دهبوری- سرک رحمان بابا- دست راست-کوچه اول

0789608561

0770384910

0780720058

56

حزب حرکت انقلاب اسلامی سعادت افغانستان

 

کابل- جاده ملالی- جواروزارت داخله سابقه – مقابل سفارت هندوستان

0777600835

0787754514

57

حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان

ابوالحسین "یاسر"

کابل- ناحیه3- پل سرخ- کوچه محب زاده

0799181812

0780068785

58

حزب حمایت نظام اسلامی افغانستان

مولوی امین الله "امین"

کابل-ناحیه8 - سرک2  شاه شهید

0799144474

0771060668

59

حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان

سیدمحمدعلی "جاوید"

کابل- ناحیه3- کارته 4-مسجدشیرشاه سوری – نزدیک دانشگاه ابن سینا- راس عکاسی وفوتوکاپی

0774519740

0729750007

60

حزب اجماع روشنگران ملی افغانستان

محمد صبور"فرملی"

کابل- ناحیه6- کارته3- سرک4-کارنرسرک کوچه پاسپورت

0700190031

0707020302

61

حزب خدمتگارمردم افغانستان

محمدهارون "رهین"

کابل- ناحیه10- وزیراکبرخان- سرک15- کوچه4- شماره (405)

0798227755

0795071762

0700276292

62

حزب برابری مردم افغانستان

داود علی"نجفی"

کابل- ناحیه3- سرک6- نزدیک ریاست پاسپورت- کوچه مسجد ازبکها- خانه نمبر427

0796976105

0798216135

0700977777

63

حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

خواجه محمد "صدیقی"

کابل- حوزه3- کارته4- مقابل پوهنتون ابوریحان

0795186151

0730045551

0789307366

64

حزب عدالت اسلامی ملت افغانستان

عبدالقاهر"شریعتی"

کابل - ناحیه10-قلعه فتح الله-سرک2- مقابل دفترمؤسسه آغاخان

0789994774

0782757810

0700218759

65

حزب نهضت ملی گرائی افغانستان

سید احمدشکیب "منتظری"

کابل- ناحیه3- پل سوخته- کوچه برج برق- بالای واحد شفاخانه فردوس

0700020608

0797495553

66

حزب هیواد

دلاور "فیضان"

کابل- ناحیه7- سرک دارالامان-مقابل تلویزیون آریانا

0786294555

0789130055

67

دافغانستان دسولی اوپرمختگ اسلامی حزب

حاجی دین محمد

کابل- ناحیه 6- سه راهی علاوالدین- مقابل سمت غرب تانگ تیل

0700601010

0788250240

68

حزب حرکت اسلامی ثبات افغانستان

سیدمحمدابراهیم "کامل"

کابل- ناحیه6- پل سوخته- استگاه سابقه

0799249753

0778332026

0700006868

69

حزب موج تحول افغانستان

فوزیه "کوفی"

کابل- ناحیۀ10- سرک 4 شیرپور

0707250000

70

حزب جنبش نوین مردم افغانستان

احمد"ایشچی"

کابل - ناحیه10-سرک3وزیراکبرخان- کوچه 2 دست چپ - خانه181

0799044436

0797110015

71

حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان

سیدمهدی"انوری"

کابل- چهارراهی دهبوری- طرف چهارراهی شهید- دست راست-کوچه اول- خانه پنجم

0780560012

72

حزب وحدت نوین اسلامی افغانستان

غلام عباس"ابراهیم زاده"

شهرکابل- کارته3- سرک10شورا

0774900000

0794444889

73

حزب تفکر ملی اسلامی افغانستان

 نیاز الله عاطف

سرک اول خوشحال خان مینه  کوچه اول عقب بلاک شهرسازی     

0774501953