فرمان عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی درباره وقف بیش از ۵۵۵ جریب زمین امارتی در ساحه ده کیپک کابل برای حضیره عمومی

hakeem_admin
شنبه ۱۴۰۳/۱/۴ - ۱۰:۴۶
.

یکی از اهداف اساسی امارت اسلامی افغانستان، جلوگیری از غصب زمین‌های امارتی و استرداد زمین‌های غصب شده می‌باشد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده بعد از تحقیقات لازم یک قطعه زمین را در ناحیه هفدهم شهر کابل امارتی تثبیت نموده است که در مورد آن مراتب ذیل را منظور می‌نمایم:

ماده اول:

به مساحت پنجصد و پنجاه و پنج اعشاریه ششصد و بیست و هشت (۵۵۵.۶۲۸) جریب زمین امارتی که در ساحه ده کیپک مربوط ناحیه هفدهم شهر کابل موقعیت دارد و حدود آن عبارت است از شرقاً متصل است با چهارراهی سرای شمالی و برخی از حصه های آن با سرک ده کیپک و بادام باغ، غرباً متصل است با دامنه کوه خیرخانه و آبادی های خودسر و ذوالیدی غیر شرعی مردم شمالا برخی از حصه های آن متصل است با حضیره های سرای شمالی و برخی از حصه های آن با سرک عمومی کابل پروان و جنوباً متصل است با تپه عام سلطانی ده کیپک، برای حضیره عمومی به وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وقف و انتقال گردد.

ماده دوم:

(۱) وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است زمین مندرج ماده اول این فرمان را احاطه نماید و اتباع کشور می توانند اموات را در آن به طور منظم دفن نمایند.

(۲) هیچ شخص نمی تواند از زمین مندرج ماده اول این فرمان به اهداف شخصی یا به نام حضيره خاص استفاده نماید.

ماده سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

فرمان مذکور در جریده رسمی شماره ۱۴۳۸ در ۱۷ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ هجری قمری توسط وزارت عدلیه چاپ و نشر گردیده است. همچنین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی در مورد زمین مذکور به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چنین هدایت داده است: زمین مذکور را هرچه زودتر به وزارت ارشاد، حج و اوقاف انتقال و برای ما اطمینان دهید.

بنا بر این، هموطنان می‌توانند با هماهنگی وزارت ارشاد، حج و اوقاف اموات خود را در زمین مذکور به صورت منظم دفن نمایند.