اعلان کاریابی

hakeem_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱ - ۱۳:۵۲
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد دو بست (رتبه سه) مترجم دری خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ 1445/1/5 الی 1445/1/15به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: مترجم دری

بست: (3)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست عمومی انستیتوت امور- قانونگذاری وتحقیقات علمی- حقوقی

موقعیت پست: کابل

تعداد: (2) نفر

گزارش ده به: رئیس بورد ترجمه وتصدیق اسناد رسمی

هدف وظیفه: ترجمه اسناد تقنینی درمطابقت با نورم ها واستندرد های قبول شده از متن پشتو به دری.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. معلومات همه جانبه در مورد اصول فقهی ، قوانين و اصطلاحات حقوقی غرض ترجمه اسناد تقنینی؛
 2. ترجمه اسناد تقنيني در مطابقت با نورم ها و معیارهای ملی و جهاني از زبان پشتو به دری؛
 3. تسلط کامل با لغات، اصطلاحات حقوقی و فقهی و روش اصول نویسی(قانونگذاری)؛
 4. تسلط کامل با لغات، گرامر و اصول نگارش زبان دری؛
 5. اشنایی بالغات، گرامر و اصول نگارش زبان پشتو؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و اجراآت کاری؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی:
 1. هماهنگی و تأمین ارتباط با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته های تحصیلی: حداقل داشتن درجه لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات دری، حقوق ، شرعیات و یا سند  مدارس دینی که معادلت آن از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد.

تجربه کاری: مرتبط به وظیفه  دوسال  برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس از مراجع معتبر؛

مهارت های لازم:

 • تسلط کامل  به  لسان های رسمی کشور (دری و پشتو) و اشنایی با زبان عربی و انگلیسی ؛
 • آشنایی با مهارت های کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده از  اینجا دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.  

Related VacanciesShow all

Back to vacancies