اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

hakeem_admin
.

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک به مقدار (۲۴۵۵۵،۲۵)کیلوگاز مایع وبه مقدار (۱۷۵۵،۵) لیتر تیل دیزل جهت تسخین شعبات مرکزی وزارت عدلیه و مدیریت های قضایای امارت ولایت کابل اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را در بدل (۵۰۰) پنجصد افغانی به شکل هارد از تاریخ نشر اعلان الی۲۱روز تقویمی از آمریت تدارکات بدست آورند، جلسه آفرگشایی به ساعت ۱۰:۳۰ بجه قبل از ظهر به روز چهارشنبه مؤرخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ در منزل دوم، دست چپ آمریت تدارکات وزارت عدلیه برگزار میگردد.

تضمین آفر به مبلغ (۱۰۰،۰۰۰) یک صد هزار افغانی تضمین بانکی و یا پول نقد از نزد داوطلب اخذ میگردد، آفر ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۲:۲۱
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک (۱۵) قلم مواد اعاشوی آمریت دارالتادیب، ریاست عدلیه ولایت کندهار اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۲:۳
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت عدلیه در نظردارد سه قطعه زمین هرکدام به مساحت (۲۶۴۸.۰۶) متر مربع، (۱۹۹.۳۱) متر مربع و (۲۴۰۶.۹۵) متر مربع جایداد خویش را واقع دارالامان، سمت راست وسمت چپ تعمیر وزارت عدلیه، نزدیک . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۱:۵۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، تدارک ۳۴ عراده موترسایکل هوندای جاپانی مورد ضرورت این وزارت را با شرکت . . .

Back to tenders