اعلان کاریابی

hakeem_admin
شنبه ۱۴۰۲/۸/۶ - ۹:۲۸
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد ۲۰ بست (قراردادی NTA) اعضای کمیته قضایای امارت خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۶ الی۸/۱۶/ ۱۴۰۲هـ . ش به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: اعضای کمیته قضایای امارت

بست: (قراردادی NTA)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست قضایای امارت

موقعیت پست: کابل

وظایف تخصصی :

۱.عملاً به ترتیب صورت دعوی، دفع دعوی، اعتراض  و دفع اعتراض از نگاه اصول قضائی و احکام فقه حنفی و قوانین نافذه امارت اسلامی دسترسی داشته باشد؛

۲. غور، تدقیق و تائید صورت دعوی، دفع دعوی، اعتراض و دفع اعتراض اعضای مسلکی جهت دفاع موثر قضیه؛

۳. توانایی بررسی، تائید و ملاحظه شد اجراآت ارجاع شده اعضای مسلکی غرض اصول اطمینان از انعکاس تمام ابعاد قضیه؛

۴.توانایی دفاع از دارائی های املاک امارتی ( حکومتی) و منافع عامه در محاکم با تشریک مساعی عضو مسلکی و یا به تنهایی؛

۵. توانایی تدویر برنامه های آموزشی مسلکی جهت ارتقای ظرفیت آمرین و اعضای مسلکی قضایای امارت در مرکز و ولایات؛

۶. اجراآت سایر امورات که از طرف مقام وزارت و ریاست عمومی قضایای امارت به کمیته متذکره ارجاع میگردد؛

۷. توانایی مدیریت و نگهداری ارتباط با خارج از اداره و یا اعضای کمیته؛

رشته تحصیلی:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اسلامیات (دوره بزرگ)، شرعیات و حقوق به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

۱. حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

داشتن مهارت ها:

۱. توانایی برگزاری برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت برای اعضای مسلکی قضایای امارت ؛

۲. توانایی نوشتن، خواندن و تکلم به زبان پشتو و دری.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies