اعلان کاریابی

hakeem_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۴ - ۱۳:۵۶
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد سه بست (رتبه سوم) اعضای مسلکی قضایای املاکی خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ الی ۱۴۰۲/۴/۴هـ . ش مطابق ۱۴۴۴/۱۱/۲۵الی ۱۴۴۴/۱۲/۶هـ . ق  به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: اعضای مسلکی قضایای املاکی

بست: (۳)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست عمومی قضایای امارت

موقعیت پست: کابل

گزارشده به: آمر قضایای املاکی

هدف وظیفه: تشخیص، حمایت و حراست از حقوق عامه و همچنان دفاع از منافع امارت در مسایل وموضوعات املاکی در پیشگاه محاکم؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. وظایف تخصصی:
 1. اخذ اوراق واصله از ریاست مربوطه و ترتیب مکتوب رسمی  جهت اخذ معلومات از مدعی و مدعی علیه؛
 2. مطالعه اسناد جمع آوری شده غرض بدست آوردن معلومات کامل در رابطه به چگونگی قضیه جهت غنامندی؛
 3. راجع ساختن اسناد طرفین قضیه به محاکم مربوطه به منظور انفصال شرعی در مطابقت به احکام قانون؛
 4. ترتیب صورت دعوی، دفع دعوی و تقدیم آن به محاکم و اشتراک در جلسات علنی قضا غرض دفاع از حقوق عامه در پیشگاه محاکم؛
 5. تقدیم اعتراض علیه فیصله یا قرار قضائی محاکم مربوط به منظور راجع ساختن قضیه به محکمه فوقانی؛
 6. دفاع از دارئی های عامه و منافع قانونی امارت دراموال غیر منقول؛
 7. حمایت و نگهبانی از ملکیت (غیرمنقول)؛
 8. بررسی مقدماتی منازعات املاکی بین ادارات امارتی؛
 9. مطالبه اسناد، دلایل ومدارک از ادارات مؤکل جهت دفاع از دارائی های عامه؛
 10. ارجاع اوراق دوسیه به کمیته تدقیق،  واخذ مشورهای حقوقی آنها غرض غنامندی صورت دعوی ، دفع دعوی ، ترتیب اعتراض ودلایل تجدید نظر خواهی در دفاع از حقوق عامه؛
 1. وظایف مدیریتی:

    1.تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛

     2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛

 1. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

3.وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تأمین ارتباط با بخش های ذیربط به منظور تشخیص، حمایت ،حراست و دفاع از حقوق عامه؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 2. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: اسلامیات ، شرعیات و حقوق و به درجات بالاتر در رشته ‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 3. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه.
 4. مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies