منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۴:۱۶
Background image

معتمد نقدی

عنوان وظیفه:         معتمد نقدی

بست:                       (۷)

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:        مالی واداری

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             

گزارشده به:             مطابق ساتخار تشکیلاتی

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان : 25/4/1399

تاریخ ختم اعلان: 8/5/1399

هدف وظیفه: پیشبرد, تعقیب وطی مراحل اسناد نقدی شعبات ذیربط, گرفتن وجوه مالی نقدی وجمع وقید آن . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰
Background image

مستخدم

عنوان وظیفه:        مستخدم

بست:                      8

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل(مرکز)

تعداد پست:           3

گزارشدهی به:       رئیس / . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۴:۱۶
Background image

معتمد نقدی

عنوان وظیفه:         معتمد نقدی

بست:                       (۷)

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:        مالی واداری

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             

گزارشده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰
Background image

مستخدم

عنوان وظیفه:        مستخدم

بست:                      8

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل(مرکز)

تعداد پست:           3

گزارشدهی به:       رئیس / . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

عضو  مسلکی  دیپارتمنت قوانین کار و اداره

عنوان وظیفه:        عضو  مسلکی  دیپارتمنت قوانین کار و اداره

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       عمومی انستیتوت امور   قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی

موقعی . . .