منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

مساعد حقوقی

عنوان وظیفه: مساعد حقوقی

نهاد: ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه/ با حمایت پروژه عدالت

تعداد بست: 15

تاریخ اعلان:  23 میزان ۱۳۹۸ مطابق 15 اکتوبر 2019

تاریخ ختم اعلان:  3 عقرب 1398 مطابق 25 اکتوبر 2019             

موقعیت:  

1- ولایت کابل (اناث)

2-  ولایت بلخ (ذکور/اناث)

3-  ولایت ننگرهار (ذکور/اناث)

4- ولایت هرات (ذکور/اناث)

5- ولایت کندهار (ذکور/اناث)

6- ولایت تخار (اناث)

7- . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۴:۲
Background image

مدیر عمومی ارتباط خارجه

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی ارتباط خارجه

بست:      4 

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:       . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

مساعد حقوقی

عنوان وظیفه: مساعد حقوقی

نهاد: ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه/ با حمایت پروژه عدالت

تعداد بست: 15

تاریخ اعلان:  23 میزان ۱۳۹۸ مطابق 15 اکتوبر 2019

تاریخ ختم اعلان:  3 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۴:۲
Background image

مدیر عمومی ارتباط خارجه

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی ارتباط خارجه

بست:      4 

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:       . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۳
Background image

آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

عنوان وظیفه:        آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری         

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           . . .