منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۵
Background image

مساعدین حقوقی

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی

بست:                     4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمریت مساعدت های حقوقی

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان:   19/10/1398

تاریخ ختم اعلان: 30/10/1398

هدف وظیفه:دفاع از حقوق مؤکلین بی بضاعت  در قضایای جزایی و مدنی در پیشگاه نهادهای . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
Background image

مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

عنوان وظیفه:        مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

بست:                     4

وزارت یا اداره:       وزارت عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر

موقعیت پست:      کابل مرکز

تع . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۵
Background image

مساعدین حقوقی

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی

بست:                     4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گ . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۲۲
Background image

مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

عنوان وظیفه:        مدیریت عمومی  هماهنگی خدمات امور کوچی ها

بست:                     4

وزارت یا اداره:       وزارت عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر

موقعیت پست:      کابل مرکز

تع . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۱۷
Background image

مدیر عمومی زون

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی زون

بست:                      ۴

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست  اموررهنمائی معاملات و عریضه نویسان

موقعیت پست:      کابل

تعداد . . .