منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۹
Background image

 آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی

عنوان وظیفه:            آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

بست:                          3

وزارت یا اداره:           عدلیه

بخش مربوطه:           منابع بشری         

موقعیت پست:          کابل

تعداد پست:               1

گزارشده به:               رئیس منابع بشری

گزارش گیر از:           کارکنان تحت اثر

تاریخ نشر:                 27/2/1399

تاریخ ختم:                2/3/1399

هدف وظیفه: مدی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۶
Background image

داکتر (اناثیه )

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه )

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:   . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۹
Background image

 آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی

عنوان وظیفه:            آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

بست:                          3

وزارت یا اداره:           عدلیه

بخش مربوطه:           منابع بشری         

موقعیت پست:   . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۶
Background image

داکتر (اناثیه )

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه )

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:   . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۱
Background image

مساعدین حقوقی

عنوان وظیفه:            مساعدین حقوقی

بست:                          4

وزارت یا اداره:           عدلیه

بخش مربوطه:           مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:          کابل       

تعدا . . .