منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۳:۰
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده به:        مدیر حقوق ولسوالی شکردره

گزارش گیر از:     ندارد

تاریخ نشر اعلان:  9/7/1399

تاریخ ختم اعلان:  21/7/1399

هدف وظیفه: بررسی شکایات حقوقی بخش های دیون تجارتی,فامیلی و املاکی و ارایه مشوره های حقوقی در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۸
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۳:۰
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۸
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۶
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی چهار آسیاب

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی چهار آسیاب

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گز . . .