منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۳۹
Background image

عکاس و فلم ‌بردار

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر ارتباط عامه

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان : 15/12/1398

تاریخ ختم اعلان: 22/12/1398

هدف وظیفه: انجام امور اجرائیه در قسمت عکاسی و فلمبرداری از مجالس و نشست‌ های وزیر و معینان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۳۱
Background image

سکرتر معینیت مسلکی

عنوان وظیفه:        سکرتر معینیت مسلکی         

بست:                    3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر مقام   

موقعیت پست:      کابل       

تعداد . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۳۹
Background image

عکاس و فلم ‌بردار

عنوان وظیفه:        عکاس و فلم ‌بردار

بست:                      5

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       نشرات و ارتباط عامه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گز . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۳۱
Background image

سکرتر معینیت مسلکی

عنوان وظیفه:        سکرتر معینیت مسلکی         

بست:                    3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر مقام   

موقعیت پست:      کابل       

تعداد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۸ - ۱۱:۳۱
Background image

باغبان

عنوان وظیفه:        باغبان

بست:                    7

وزارت یا اداره:       عـدلیه                  

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:    . . .