مساعدین حقوقی

waheed
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۱۹:۲۱

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:            مساعدین حقوقی

بست:                          4

وزارت یا اداره:           عدلیه

بخش مربوطه:           مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:          کابل       

تعداد پست:             2            

گزارشده به:               آمر مساعدت های حقوقی

گزارش گیر از:           ندارد

تاریخ نشر:                 27/2/1399

تاریخ ختم:               2/3/1399

هدف وظیفه: دفاع از حقوق مؤکلین بی بضاعت  در قضایای جزایی و مدنی در پیشگاه نهادهای عدلی و قضائی؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. دفاع از حقوق مظنونین متهمین  بی بضاعت در قضایای جزائی در محاکم ثلاثه ابتدائی ،استِناف ,ستره محکمه (ارگانهای عدلی وقضای کشف وتحقیق ) غرض تامین عدالت؛
 3. عقد قرار داد و وکالت با  مظنون و متهم بی بضاعت در صورت درخواست مساعدت رایگان؛
 4. جمع آوری و تنظیم سوابق، گزارشات و اسناد مؤکل و نگهداری اسناد مؤکلین غرض دفاع مشتاقانه از موکل خویش ورسیدگی به آنها ؛
 5. ملاقات، مفاهمه، مراسلات و مخابرات محرمانه با مؤکل تحت نظارت و توقیف یا حبس در محیط مصئون؛
 6. ارایه مشوره های قانونی به مظنونین و متهمین بی بضاعت درمسایل جزائی؛
 7. دفاع و ارایه مشوره های قانونی به زنان و اطفال مظنون و متهم  بی بضاعت در مسایل مدنی بخاطر تفهیم واگاهی حقوق مظنونین ومتهیمن حین کشف ، تحقیق ومحاکمه؛
 8. ثبت قضادر سستم دیتابیس توسط مساعدین حقوقی ؛
 9. کسب اطلاع از جریان کشف، تحقیق و محاکمه مؤکل و نتایج آن غرض آماده گی به جلسه قضای وتامین محاکمه عادلانه  ؛
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق ، شرعیات)فقه و قانون) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل یک سال برای لیسانس؛
 3. جواز وکالت مطابق مقرره مساعدتهای حقوقی لازمی میباشد.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 5. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :

Related VacanciesShow all

Back to vacancies