مبلغ آگاهی عامه حقوقی

waheed
دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:   مبلغ آگاهی عامه حقوقی

بست:                5

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه:   عمومی مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:   کابل                                                          

تعداد پست:      1

گزارشده به:       مدیریت عمومی آگاهی های عامه حقوقی ولایت کابل

گزارش گیر از:   ندارد

 هدف وظیفه: اجرای آگاهی های عامه حقوقی و توزیع مواد و پوستر ها ی تبلیغاتی در سطح ولایت کابل؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ;کاری ریاست مساعدت های حقوقی ولایت کابل
  2.  هماهنگی با وکلای گذر متنفذین محلی وادارات مکاتب برای آگاهی دهی به اشتراک کنندگان
  3. اجرای اگاهی های عامه حقوقی درهمه محلات که تجمع مردم در آنجا ممکن باشد. 
  4. تمرین خودی جهت بهبود ارایه آگاهی دهی حقوقی؛
  5. ارایه مشوره های حقوقی به نیازمندان ؛
  6. ارایه گزارش کار فردی به مدیریت عمومی آگاهی عامه حقوقی؛
  7. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت /اداره

 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

       این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. داشتن حداقل سند تحصیلی حداقل لیسانس از پوهنحی های شرعیات،حقوق و علوم سیاسی و یا معادل آن در داخل و یا خارج از کشور
  2. توانایی کامل در تحریر و تحلیل مطالب به زان های رسمی کشور
  3. مهارت های لسانی تکلم با لسان های ملی

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از ویب سایت (https://moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies