قانون سمع شکایات نافذ و در جریده رسمی نشر شد

hayat_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۳:۴۳
.

وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان، قانون سمع شکایات و تعدادی از فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی و رعاه  را در جریده رسمی شماره ۱۴۴۴ مورخ ۲۳ شعبان المعظم ۱۴۴۵ هجری قمری، نشر کرد.

قانون مذکور شامل یک مقدمه، ۲ فصل و ۲۳ ماده می‌باشد که بعد از توشیح عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی و رعاه  نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است.

قانون سمع شکایات به هدف تامین عدالت و رسیدگی به شکایات مردم از مسوولین و کارمندان ادارات امارتی تدوین گردیده است و مرجع تطبیق آن وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات می‌باشد.

بر اساس این قانون وزارت مذکور مکلف گردیده تا به شکایات مردم از مسوولان و کارمندان امارتی، چه به صورت کتبی باشد یا شفاهی، رسیدگی کند و محاکم و دیگر ادارات امارتی نیز بر اساس حکم ماده پنجم این قانون، مکلف گردیده اند تا در زمینه رسیدگی به شکایات، معلومات همه جانبه را ارایه و به سایر اجراآت لازم اقدام نمایند و در این خصوص به وزارت مذکور اطلاع دهند.

این قانون به شاکی اجازه می‌دهد  تا شکایت خود را به صورت آزادانه به وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ارایه کند و این وزارت مکلف است تا مصوونیت شاکی را تامین و به شکایت وی رسیدگی شرعی و قانونی نماید.

در این قانون آمده که اگر شکایت از کارمندان ادارات امارتی باشد و ادارات مذکور در زمینه با وزارت امر بالمعروف همکاری نکنند، موضوع به محکمه مربوطه ارسال شود و اگر شخصی که علیه وی شکایت شده، قاضی یا کارمند اداری قضاء باشد و شاکی در مورد عدم تطبیق فیصله قطعی و نهایی محکمه یا طولانی شدن رسیدگی به قضیه در محکمه بدون عذر قانونی، شکایت خویش را ارایه نماید، وزارت موضوع را با مقام مافوق قضایی محکمه مربوطه شریک نماید و در صورت عدم رسیدگی به شکایت الی مدت یک ماه، وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات گزارش موضوع را به عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی و رعاه ارایه نماید.

در قانون سمع شکایات، در صورت موجودیت تهدید علیه فرد شاکی و دخالت مسوولین و منسوبین امارتی در جریان محکمه نیز احکام درج گردیده است.

قابل یادآوری است که بر اساس فقره ۱ ماده دوم حکم شماره ۵۱۶ عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی، اگر کسی از کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده و هیأت‌های تخنیکی تثبیت و تشخیص زمین‌های غصب شده در مرکز و ولایات شکایت داشته باشند، می‌‌توانند شکایت خود را برای بررسی و حل به شکل کتبی به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی (سلطانی)، مرعی عامه و زمین های غصب شده وقفی ارایه کند.

هموطنان می‌توانند قانون سمع شکایات را از دیتابیس احکام و قوانین در وبسایت وزارت عدلیه و یا از طریق لینک زیر به دست بیاروند. حق چاپ و نشر این قانون برای وزارت عدلیه محفوظ است و چاپ و فروش آن توسط مطبعه‌ها و افراد و اشخاص به صورت خودسر ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

لینک: http://old.moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/01401/OG_01444.pdf