ترجمان

waheed
چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۲۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        ترجمان

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       دفتر مقام

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           رئیس دفتر

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشراعلان : 25/3/1399

تاریخ ختم اعلان : 5/4/1399

هدف وظیفه:فراهم آوری تسهیلات در جهت ترجمه اسناد مهم وقابل ترجمه از لسان انگلیسی به لسانهای ملی و برعکس آن؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره؛
 2. ترجمه اسناد تخنیکی ,قرارداد ها ,مکاتیب وپروپوزل ها که از طرف بخش مربوطه ارسال می گردد؛
 3. ترجمه مستقیم سخنرانی ها که در جلسات در اثنای ضرورت وسخنرانی؛
 4. ترجمه کلیه اسناد واصله به دفتر مربوط از لسان انگلیسی به لسان ملی ویا بر عکس آن؛
 5. تنظیم اسنادترجمه شده در فایل های مربوطه وارائه بموقع آن به شعبات ذیربط؛
 6. ایجاد یک سیستم فایلینگ در دفتر به شکل هارد و سافت و مواظبت ونگهداری ازاسناد دفتر وفایل های کمپیوتر؛
 7. ترتیب وارائه گزارش ربعوار ,ماهوار , سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها ودستآورد ها به بخش مربوطه؛
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون ,مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های:ادبیات انگلیسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور ترجمه ویا سایرموارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و تسلط با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :

Related VacanciesShow all

Back to vacancies