اعلان کاریابی

waheed
یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۷ - ۱۴:۳
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار ، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد  یک بست رتبه پنجم (عکاس وفلمبردار)خویش را به  مدت (۱۴) روز کاری از تاریخ 24/8/1443 الی 10/9/1443به اعلان می سپارد.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. عکاسی از ورکشاپ‌ها، سیمنار ها وسایر رویداد ها در بخش‌های مختلف وزارت عدلیه؛
 3. تهیه عکس برای مجله عدالت، آگاهی‌های حقوقی و وبسایت وزارت عدلیه؛
 4. ثبت عکسها در «CD»ها و حفظ ونگهداشت آن؛
 5. فلمبرداری ازملاقات ‌ها، کنفرانس ‌ها وعقد قرارداد ها با کشورهای مساعدت کننده؛
 6. فلمبرداری ازرویدادهای عمده در بخش‌ های مختلف وزارت عدلیه؛
 7. آماده ساختن آرشیف فلم‌ های ویدیویی به منظورگزارش‌دهی وازبین بردن سوی تفاهمات درنشر بعضی فلم‌ها ازسوی رسانه‌ها عندالضرورت؛
 8. تنظیم لیست کست ‌هادرکمپیوتر به منظورگزارش دهی وضرورت عاجل یا گاهاً؛
 9. تهیه عکس‌هاوکلیپ‌ های موردنیازرسانه ‌ها وارسال آن به مراجع مربوط؛
 10. راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 11. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمریت مربوطه؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

بناً علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و سوابق کاری شان به تاریخ های فوق الذکر به مدیریت عمومی امور استخدام و کمتیه امتحانات ریاست منابع بشری وزارت عدلیه تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies