اعلان مجدد کار آموزی

waheed
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

کود وظیفه:  

تعداد کار آموزان: 13

ولایات:   بلخ (2 نفر)،  ننگرهار (2 نفر)، هرات ( 3 نفر)، پروان ( 4 نفر)، پنجشیر (1 نفر)، کاپیسا (1 نفر)

ساحه کاری:  آمریت مساعدت های حقوقی ریاست های عدلیه ولایات  

مدت قرار داد کارآموزی: شش ماه

نوع قرارداد کارآموزی:  باالمقطع

زبان های مورد نیاز: زبان های ملی (پشتو و دری)

نوعیت کار:  مسلکی  

جنسیت: اناث

تجربه کاری: نیاز نیست.

در مورد ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه:

ریاست عمومی مساعت ‌های حقوقی یکی از ریاست ‌های مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، می باشد که مطابق  ماده 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون وکلای مدافع، مقرره مساعدت‌های حقوقی و پالیسی ملی مساعدت‌های حقوقی در مرکز و ولایات، در قضایای جنائی برای افراد مظنون و متهمین بی بضاعت و در قضایای مدنی برای زنان و اطفال بی‌بضاعت مساعدت حقوقی ارائه می‌نماید.

ریاست مساعدت های حقوقی فعالیت های شان را در ولایت از طریق آمریت مساعدت های حقوقی ریاست عدلیه ولایات مربوطه پیش می برد.

ریاست مساعدت های حقوقی، برنامه کارآموزی را در کابل و چهار ولایت ( هرات، بلخ، ننگرهار و پروان ) برای فارغ التحصیلان طبقه اناث پوهنځی های حقوق (رشتۀ قضا و څارنوالی ) و شرعیات به راه می اندازد، که هدف از این برنامه کارآموزی افزایش حضور زنان در ارایه مساعدت های حقوقی و افزایش دسترسی زنان به عدالت می باشد. به دلیل حجم قضایا در نظر است که کارآموزان در این با مساعدین حقوقی همکاری و در جلسات در کنار مساعدین حقوقی اشتراک خواهند نمود؛ بدین ترتیب روند کاری و رسیدگی به قضایا سرعت خواهد یافت. از سوی دیگر، قضایای مربوط به زنان بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کارآموزان بعد از ختم این برنامه آماده کار در ریاست مساعدت حقوقی می شوند و می توانند با در نظر داشت فرصت کاری در بست های اعلان شده این ریاست درخواست بدهند.

لایحه وظایف:

 • مطالعه  اسناد تقنینی مربوط ساحه کاری، مقرره تنظیم مساعدت حقوقی و و پالیسی ملی مساعدت های حقوقی، طرزالعمل ها و رهنمود کاری ریاست مساعدت های حقوقی.
 •  همکاری  با مساعدین حقوقی در عرصه های کاری مشخص شده از جانب آمریت های مساعدت حقوقی.  
 • همکاری در تهیه پلان های کاری آمریت مساعدت حقوقی.
 •  همکاری در ترتیب و تنظیم دوسیه ها به مشوره و هدایت مساعدین حقوقی.
 • اشتراک در جلسات با موکلین در صورت ضرورت.
 • اشتراک در جلسات قضایی با اساس هدایت آمرین مساعدت حقوقی.
 •  تهیه مکاتیب، نوت ها و یاداشت ها از جلسات.
 •  سهمگیری در وارسی کتاب ثبت قضایا.
 • اشتراک در برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت به خصوص برنامه های تساوی جنیستی و حقوق زنان، ثبت قضایا و غیره به هدایت آمرین مساعدت های حقوقی.
 • همکاری در بخش های اداری ریاست مساعدت های حقوقی.
 • تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده  مطابق پلان مطروحه و ضرورت اداره و نهاد حمایت کننده.
 • انجام سایر وظایف که از طرف آمرین مساعد حقوقی به وی سپرده می شود.

شرایط پذیرش :

 • داشتن اسناد فارغ التصیلی  پوهنځی  حقوق (رشتۀ قضا و څارنوالی ) و یا شرعیات سالهای ۱۳۹۶ ،1397 و 1398  هجری – شمسی، اسناد باید تاییدی وزات تحصیلات عالی را داشته باشد در غیر این صورت افراد شارت لیست نمی شوند.
 • سن  متقاضی  باید کمتر از 22 و بزرگتر از 30 سال نباشد.
 • نداشتن سابقه کاری در ادارات سکتور عامه و خصوصی.  
 • آشنایی با  برنامه های کمپیوتری (آفیس).
 • تسلط به یکی از  زبان های ملی (پشتو، دری)
 •  داشتن تعهد و علاقه مند به دوره کار عملی در ریاست عمومی مساعدت های حقوقی .
 • پایبندی به حاضری و رعایت قانون خدمات ملکی و قوانین مرتبط کار.
 • به مشترکین برنامه های آگاهی دهی وزارت عدلیه حق اولویت داده می شود.  

موقعیت :

بلخ، هرات، ننگرهار، پروان، کاپیسا، پنجشیر.

حقوق و امتیازات کارآموزان:

کارآموزان در جریان برنامه از حقوق و امتیازات ذیل برخوردار خواهند بود:

 • کسب دانش ،  مهارت  و تجربه کاری در عرصه های مسلکی مساعدت های حقوقی .
 • دریافت تصدیقنامه در ختم برنامه کار آموزی به شرط اخذ جواز وکالت دفاع.
 • دریافت مبلغ معین ماهانه. (داشتن نمبر تشخیصیه مالیه دهنده ضروریست و مالیه از طریق این نمبر تشخیصیه مطابق قانون اخذ می شود.) 

اسناد مورد ضرورت برای درخواست کارآموزی:

 1.  فورمه درخواستی ( سی وی) با درج موقعیت و یا ولایت مربوطه.
 2.  کاپی از تذکره تایید شده یا پاسپورت.
 3. اسناد تحصیلی: کاپی سند فراغت از یکی از پوهنتون های دولتی و یا خصوصی  (در صورت داشتن سند تحصیلی از خارج کشور باید سند تحصیلی تاییدی وزارت محترم تحصیلات و امور خارجه را داشته باشد.)

روش درخواست:

 1. واجدین شرایط می توانند که فرم درخواستی ( سی وی) خویش را همراه با کاپی تذکره و کاپی سند فراغت شان از پوهنتون  با ذکر ولایت مربوطه  به ایمل mhussaini@afghanjustice.org ارسال نمایند.
 2. در صورتیکه واجدین شرایط به انترنت دسترسی ندارند، می توانند که اسناد متذکره شان ( درخواستی، کاپی تذکره و کاپی سند فراغت شان از پوهنتون ) را در ولایات ذکر شده آمریت مساعدتهای حقوقی ریاست عدلیه ولایات مربوطه تسلیم نمایند.

نوت: فقط به افرادی که شارت لیست می شود تماس گرفته خواهد شد و روند استخدام واجدین شرایط در ولایات، در همان ولایات مربوطه صورت می گیرد. واجدین شرایط در هنگام فرستادن سی وی باید ولایت مربوطه شان را ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies