مساعد حقوقی موسسه عدالت  افغانستان (صرف برای طبقه اناث)

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۱:۴۵

Publish Date

Closing Date

ولایات: کندهار 2 نفر  ،  سمنگان 2 نفر ،  سرپل 1 نفر ،  کابل 2 نفر ، تخار 2 نفر ، دایکندی 1 نفر ، پروان 1 نفر ، فراه 1 نفر ، لغمان 1 نفر ، خوست 1 نفر ، پکتیا 1 نفر ، کاپیسا 1 نفر ، پنجشیر 1 نفر ، هلمند 1 نفر

مدت قرار داد:

مدت قرارداد: یک سال

تعداد بست :۱۸

تاریخ اعلان:  2020-01-20

تاریخ ختم اعلان:  27-01-2020

وزارت عدلیه:

وزارت عدلیه ،  به عنوان وزارت کلیدی حکومتی مسئول، متعهد است که برای اتباع کشور خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی  را از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و  چاپ و نشر به موقع آن،‌دفاع از دارایی های منقول و غیر منقول دولتی، ارائه مساعدت­های حقوقی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت، حل منازعات حقوقی در مرحله ابتدایی (قبل از ارجاع آن به محاکم)، ارائه آگاهی­های حقوقی به عموم مردم، ثبت جمعیت­ها و احزاب سیاسی و نظارت بر نحوۀ عملکرد آنها،‌تجدید تربیت اطفال تحت حجز،‌رهنمایی و هماهنگی  با ادارات دولتی در زمینۀ اجرای مکلفیت های حقوق بشری آنها و نظارت بر تطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشری در ادارات دولتی و ترجمۀ اسناد حقوقی دولت را ارایه نماید

در مورد ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه:

ریاست عمومی مساعت ‌های حقوقی یکی از ریاست ‌های مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، می باشد که مطابق  ماده 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون وکلای مدافع، مقرره مساعدت‌های حقوقی و پالیسی ملی مساعدت‌های حقوقی در مرکز و ولایات، در قضایای جزایی برای افراد مظنون، متهم، محکوم و مجنی علیه بی بضاعت و در قضایای مدنی برای زنان و اطفال بی‌بضاعت مساعدت حقوقی ارائه می‌نماید.

ریاست مساعدت های حقوقی فعالیت های شان را در ولایات از طریق آمریت مساعدت های حقوقی ریاست عدلیه ولایات مربوطه پیش می برد.

لایحه وظایف:

تهیه پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی آمریت مساعدت های حقوقی؛
دفاع از حقوق مظنون، متهم، محکوم و مجنی علیه بی بضاعت در قضایای جزایی؛
عقد قرارداد وکالت با مظنون، متهم، محکوم و مجنی علیه بی بضاعت؛
جمع آوری و تنظیم سوابق، گزارشات و اسناد مؤکل و نگهداری اسناد مؤکلین؛
ملاقات، مفاهمه، مراسلات و مخابرات محرمانه با مؤکل تحت نظارت و توقیف یا حبس در محیط مصئون؛
ارائه مشوره های قانونی به مظنون، متهم، محکوم و مجنی علیه بی بضاعت؛
دفاع و ارائه مشوره های قانونی به زنان و اطفال بی بضاعت در مسایل مدنی؛
کسب اطلاع از جریان کشف، تحقیق و محاکمه مؤکل و نتایج آن؛
ارائه گزارش به مراجع ذیربط به طور ماهوار، ربعوار و سالانه به آمر مساعدت های حقوقی، و

اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.

شرایط پذیرش :

داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس حقوق و یا شرعیات (داشتن سند ماستری و دوکتورا ارجحیت داده میشود).
حداقل یک سال خدمت در بخش های وکالت دفاع، قضا و څارنوالی.
داشتن جواز وکالت دفاع از انجمن مستقل وکلای مدافع.
تسلط به لسان های ملی کشور.
توانایی کامل در تحریر و تحلیل مطالب به زبان های رسمی کشور
کاندید باید باشنده همان ولایت باشد که برای وظیفه درخواست می دهد.

اسناد مورد ضرورت :

فورمه درخواستی (سی وی) با درج موقعیت و یا ولایت مربوطه.
کاپی اسناد تحصیلی (دیپلوم و ترانسکریپت).
کاپی جواز انجمن وکالت دفاع از اولین تا آخرین تجدید
کاپی تذکره تایید شده یا پاسپورت.

معاش: مطابق پالیسی معاشات نهاد حمایت کننده

روش درخواست:

واجدین شرایط می توانند که  (سی وی) خویش را همراه با کاپی تذکره ، کاپی دپلوم یا سند فراغت تائید شده از وزارت تحصیلات عالی و کاپی جواز وکالت دفاع از اولین جواز که صدور یافته الی آخرین باری که تجدید شده ، در کابل به آمریت جندر ریاست منابع بشری وزارت عدلیه و در ولایات به  آمریت های مساعدت های حقوقی ریاست عدلیه ولایات مربوطه در میعاد معینه آن تسلیم نمایند.

اسناد صرف به شکل حضوری پذیرفته میشود

نوت: فقط به افرادی که شارت لیست می شود تماس گرفته خواهد شد و پروسه استخدام واجدین شرایط در ولایات، در همان ولایات مربوطه صورت می گیرد. .

تجربه کاری:

برعلاوه داشتن جواز وکالت دفاع داشتن حداقل یک سال تجربه کاری در بخش های وکالت دفاع، قضا و څارنوالی

تحصیلات:

داشتن سند لیسانس حقوق و یا شرعیات ( داشتن سند ماستری و دوکتورا ارجحیت دارد).

صرف برای طبقه اناث

Related VacanciesShow all

Back to vacancies