سکرتر معینیت مسلکی

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        سکرتر معینیت مسلکی         

بست:                    3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر مقام   

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گزارشده به:           رئیس دفتر مقام 

گزارش گیر از:       ندارد

تاریخ نشر اعلان : 15/12/1398

تاریخ ختم اعلان: 26/12/1398

هدف وظیفه: تنظیم ملاقات مجالس رسمی واداری، تعقیب وحصول اطمینان از تطبیق فیصله هاوهدایات و پیشبرد امورتشریفاتی واجرائیوی معینیت مسلکی؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ترتیب تقسیم اوقات کاری به منظور تنظیم بهتر ملاقات، مجالس رسمی و محافل در مطابقت با برنامه تنظیم شده قبلی و پلان؛
 3. اخذ احکام و هدایات مقام معینیت ودرصورت ضرورت ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی وزارت؛
 4. اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام معینیت و طی مراحل امور اداری آن؛
 5. تنظیم ملاقات، مجالس رسمی و محافل مقام معینیت درمطابقت با پلان مطروحه و تقسیم اوقات مرتبه؛
 6. تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام معینیت با تمام ادارات و مراجع ذیربط ودرصورت ضرورت باالعکس آن؛
 7. اعطای کارت ملاقات به اشخاص و آگاهی آنان در وقت تعیین شده با شخص معیین.
 8. ترتیب لیست اعظای جلسات رسمی آگاهی آنان از وقت جلسه و اشتراک آنها در وقت معین و ایجاد ارتباط میان اشخاص و اداره
 9. ارائه پاسخ درست و شفاف به پیام های تیلفونی و پیام های وارده به دفتر معین و ایجاد ارتباط میان اشخاص و اداره
 10. پذیرائی از مهمانان و مراجعین داخلی و خارجی  و رهنمایی آنها به مقام معینیت
 11. ارائه گزارش ماهوار ربعوار سالانه به ریاست دفتر مقام وزارت از فعالیت ها و دستاورد مربوطه.
 12. اجاری سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف وزارت/اداره

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های پالیسی و اداره عامه،اداره و تجارت،اقتصاد،حقوق،علوم اجتماعی و ادبیات

تجارت لازمه(نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس حداقل دوسال،برای حایز سند ماستری یکسال و حایز سند دوکتورا از این امر مستثنی اند.
 • قابلیت ارائه مشوره طرح خط و مشی(پالیسی)اداره مربوطه را دارا باشد.
 • توانائی رهبری و کنترول اداره باشد.

مهارت های مسلکی و مدیریتی

 • توانائی کامل در تحریر و تحلیل مطالب به زبان های رسمی کشور.
 • توانائی استفاده از پروگرام های کمپیوتری
 • مهارت های لسانی تکلم با لسان های ملی.
 1. تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل دو سال؛
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت وزارت عدلیه (www.moj.gov.af) دریافت نموده، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم :

Related VacanciesShow all

Back to vacancies